Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 963-МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” против решение № 94 от 20.09.2011 г. на ОИК – Хитрино

Постъпила е жалба с вх. № М-88/24.09.2011г. на ЦИК от Реджеб Ахмед Зекерие - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", против решение № 94 от 20.09.2011 г. на ОИК - Хитрино, с което е извършена регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Хитрино на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ".
В жалбата се твърди, че с обжалваното решение на вносителя на предложението е дадено указание да добави препис извлечение от протокола на заседание на партията, с което се определя листата общински съветници, предложени за участие в изборите, но не е указан срок за отстраняване на констатираната нередовност. Твърди се, че партията не е приобщила към предложението си решение на компетентния съгласно устава орган за издигане и подреждане на кандидатите за общински съветници и кметове в листа. Поради това ОИК - Хитрино, като не е указала срок за отстраняване на нередовности и не е получила изпълнение на даденото указание е постановила неправилно и незаконосъобразно решение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Хитрино на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ".
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за допустима до разглеждане като предявена от активно легитимирана страна и в срок - на 23 септември 2011 г., а разгледана по същество за неоснователна по следните съображения:
От приобщените към преписката писмени доказателства се установява, че с решение № 94 от 20.09.2011 г. ОИК - Хитрино, е регистрирала кандидатска листа за общински съветници в община Хитрино на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ". С решението са дадени указания на вносителя на предложението да представи доказателства за взето решение от ръководството на партията за издигане и подреждане на предложените кандидати за общински съветници в кандидатска листа. Указанието е дадено без срок за отстраняване на констатираната нередовност. Решението е обявено на същата дата.
От приобщените към преписката писмени доказателства действително се установява, че предложението не е придружено с решение на компетентния съгласно устава орган за издигане и подреждане на кандидати за общински съветници в кандидатска листа, както и за регистрирането на такава в ОИК - Хитрино.
От постъпила преписка с вх. № М-88 от 24.09.2011 г. на ЦИК е служебно известно обстоятелството, че в ОИК - Хитрино във връзка с регистрация на кандидат за кмет на кметство в с. Върбак, община Хитрино, партията е представила извадка от протокол № 30 от 14.09.2011 г. от заседание на Националния изпълнителен съвет на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", където с решение по т. 2 е прието за общински съветници в община Хитрино да бъдат издигнати и регистрирани в кандидатска листа трима кандидати: Екатерина Тодорова Любенова, Вилдан Мехмед Мустафа и Фатме Мехмед Исмаил.
Регистрираната с обжалваното решение кандидатска листа се състои от същите трима кандидати за общински съветници, съобразно решението на НИС на партията. Поради това Централната избирателна комисия приема, че ОИК - Хитрино е разполагала с решение на компетентния съгласно устава орган за регистрация на кандидатска листа, като същото следва да се цени и при разглеждане на настоящата жалба, като изправена констатирана нередовност в документите.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-88/24.09.2011г. на ЦИК от Реджеб Ахмед Зекерие - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", против решение № 94 от 20.09.2011 г. на ОИК - Хитрино, с което е извършена регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Хитрино на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ".

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 20:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол