Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 964-НС
София, 17.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 3 (3-8) от 16.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез пълномощника Валя Евлогиева Игнатова, регистрирана с Решение на ЦИК № 792-НС от 26.08.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 33 (тридесет и три) лица - упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 3 (3-8) от 16.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ".

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 32 лица от списъка към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице - Аглика Стефчева Виденова, вече е регистрирана от това сдружение като наблюдател и тя не е кандидат за народен представител.

От управителния орган на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" лицето Пламен Колев Георгиев, ЕГН ..., и кандидат за народен представител в листата на партия „РЕПУБЛИКА БГ" - 25 по ред в листата за Деветнадесети изборен район - Русенски, и не е предложен за регистрация като наблюдател.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г.  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 32 (тридесет и двама) упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Мария Красимирова Антонова
2. Мая Тодорова Анастасова-Николова
3. Ирена Лъчезарова Лазарова
4. Борис Николов Вапцаров
5. Аркади Каменов Сандалов
6. Владо Славчев Божилов
7. Борислав Николаев Анастасов
8. Стоян Йорданов Иванов
9. Емилия Емилова Цанева
10. Тодор Илиев Божинов
11. Чавдар Христов Велев
12. Мая Светлинова Малушева
13. Радослав Колев Николов
14. Йочка Димитрова Димитрова
15. Никола Борисов Вапцаров
16. Кристиян Николаев Анастасов
17. Петър Славчев Божилов
18. Мариета Шанкова Димитрова
19. Надя Здравкова Александрова
20. Десислава Пламенова Петрова
21. Венцислава Валериева Радичева-Вълчева
22. Светлина Лазарова Ярабанова
23. Светла Иванова Вапцарова
24. Анета Арсова Сандалова
25. Катя Петкова Божилова
26. Дияна Петрова Иванова
27. Поля Тодорова Христова
28. Александра Александрова Атанасова
29. Пресиян Лъчезаров Димитров
30. Веселина Николаева Стефанова
31. Никола Антонов Станчев
32. Сашка Григорова Станчева

Отхвърля искането за регистрация като наблюдател на Аглика Стефчева Виденова, ЕГН ..., регистрирана вече от същата неправителствена организация.

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.09.2014 в 00:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол