Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 966-МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Рафет Расим Сюлейман – кандидат за общински съветник в община Момчилград, срещу решение № 59 от 20.09.2011 г. на ОИК – Момчилград, област Кърджали

Постъпила е жалба, с вх. № М-131 от 26.09.2011 г. на ЦИК от Рафет Расим Сюлейман - кандидат за общински съветник в община Момчилград, срещу решение № 59 от 20.09.2011 г. на ОИК - Момчилград, в частта, с която му е отказана регистрация като кандидат за кмет и общински съветник в община Момчилград.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
С решения № 59 от 20.09.2011 г. ОИК - Момчилград, е отказана регистрация на Рафет Расим Сюлейман като кандидат за общински съветник в община Момчилград, предложен от ПП „ГЕРБ", в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Основанието на ОИК - Момчилград, е неизпълнение на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК. (І, т. 1, букви „а" и „б"). От представеното удостоверение за настоящ адрес е видно, че Рафет Расим Сюлейман има настоящ адрес в Турция.
Отказът на ОИК - Момчилград, да регистрира Рафет Расим Сюлейман като кандидат за общински съветник в община Момчилград, предложен от ПП „ГЕРБ", в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. е законосъобразен.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3, чл. 4, ал. 5, § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба, с вх. № М-131 от 26.09.2011 г. на ЦИК от Рафет Расим Сюлейман - кандидат за общински съветник на община Момчилград, срещу решение № 59 от 20.09.2011 г. на ОИК - Момчилград, в частта, с която му е отказана регистрацията като кандидат за общински съветник в община Момчилград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 21:03 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол