Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 976-НС
София, 18.09.2014

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 920-НС от 12 септември 2014 г., допълнено и поправено с Решение № 928-НС от 13 септември 2014 г. на ЦИК за определяне на местата, в които ще се образуват избирателни секции извън страната и броя на секциите във всяко място в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

І. С решение № 11032 от 18.09.2014 г. по адм.д. № 11644/2014 г. Върховният административен съд, ІV отделение, отменя Решение № 920-НС от 12 септември 2014 г. в частите, в които като места за образуване на избирателни секции са определени: Астана в Казахстан, Курткьой, Ялова, Чорлу Шейх Синан (относно броя на секциите) в Турция със съображения, че в Казахстан, Астана няма дипломатическо или консулско представителство, а в посочените места в Турция не са налице условията на нито една от хипотезите на чл. 14 от ИК.

Със същото решение ВАС отменя Решение № 920-НС от 12 септември 2014 г. в частта, с която не са определени като места за образуване на секции Лондон, Иилинг във Великобритания и Куинс, Ню Йорк в САЩ, с оглед постъпили за тези места повече от 40 заявления за гласуване и връща преписката на Централната избирателна комисия в отменените части с указания по тълкуване  и прилагане на закона.

Централната избирателна комисия, проверявайки наличните данни за определяне на места и брой секции за гласуване извън страната във връзка с решението на ВАС, прие следното:

За място Астана, Казахстан, са подадени 26 заявления за гласуване и тъй като в Казахстан има дипломатическо представителство на Република България, съгласно чл. 14, т. 1 от ИК следва да се определи място за гласуване с 1 секция.

Таблицата, посочваща основанията за определяне на места/брой секции за гласуване съгласно чл. 14, т. 3 в Решение № 686-НС от 14 август 2014 г.е поправена с Решение № 724-НС от 18 август 2014 г., от което е видно, че за Чорлу, Шейх Синан, Турция, са гласували 1495 избиратели на избори за президент и вицепрезидент на 23 октомври 2011 г. и 2393 избиратели на избори за Народно събрание на 12 май 2013 г. - обстоятелство, даващо основание за определяне на 4 секции в това място. Същият извод следва и за място Ялова в Турция, където гласувалите на избори през последните 5 години са съответно - 1098 и 1537 избиратели - обстоятелство, даващо основание за определяне на 3 секции.

В списъка на подадените заявления място Курткьой фигурира с наименование Пендик Курткьой Йенишехир и тъй като са подадени 62 заявления, следва на основание чл. 14, т. 2 от ИК следва да се определи за една секция.

Централната избирателна комисия с решение № 11032 от 18.09.2014 г. по адм.д. № 11644/2014 г. на ВАС като открива на осн.чл. 14, т. 2 от ИК нови секции в Куинс, Ню Йорк в САЩ и в Лондон, Иилинг във Великобритания.

II. Поради нови факти, възникнали след постановяване на посочените решения на ЦИК - постъпили допълнителни заявления, подадени в срок за гласуване в Тунис, Тунис и писмо на МВнР за обстоятелства, затрудняващи гласуването в Кабул, Афганистан, следва да се определи за място за гласуване Тунис в Тунис с една секция съгласно чл. 14, т. 1 от ИК и да се заличи място за гласуване Кабул, Афганистан.

С оглед изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 14, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 920-НС от 12 септември 2014 г.на ЦИК, допълнено и поправено с Решение № 928-НС от 12 септември 2014 г., както следва:

Определя за място за гласуване в:

  • държава Казахстан, Астана - една секция;
  • държава Турция, Чорлу Шейх Синан - четири секции;
  • държава Турция, Ялова - три секции;
  • държава Турция, Пендик Курткьой Йенишехир - една секция;
  • държава Великобритания, Лондон, Иилинг - една секция;
  • държава САЩ, Куинс, Ню Йорк - една секция;
  • държава Тунис, Тунис - една секция.

ЗАЛИЧАВА място за гласуване в Афганистан, Кабул.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2014 в 01:02 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол