Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 988-МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Тодор Петров Братков срещу решение № 177 от 20.09.2011 г. на ОИК в община Силистра

Постъпила е жалба с вх. № М-92 от 24.09.2011 г. на ЦИК от Тодор Петров Братков - упълномощено лице, представляващ партия „Български социалдемократи" в изборите за общински съветници, срещу решение № 177 от 20.09.2011 г. на ОИК в община Силистра. Жалбоподателят е недоволен от решението относно регистрацията на кандидатската листа от партия „Български социалдемократи" в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. в община Силистра. Той твърди, че е направил предложение в писмена форма, написано саморъчно от него с черен химикал и подпечатано с черно тампонно мастило, като кандидатите в него е посочил по азбучен ред и изрично е посочил кой е водач на листата. Общинската избирателна комисия - Силистра, не приема саморъчно подписаното заявление, тъй като не е по утвърдения образец в изборните книжа, и изисква да представи образец съгласно Приложение № 42. По този повод ОИК му помага в машинописната работа при попълването на заявлението, но тъй като няма текст за водач на листа в образеца на заявлението, кандидатската листа е с поредни номера на кандидатите, посочени според изричното решение на ръководството на партията в приложения протокол от заседание на 11.08.2011 г., с което се утвърждава и подрежда съставът на кандидатите за общински съветници на партия „Български социалдемократи". Жалбоподателят подписва и предава за регистрация всички необходими документи, ОИК в община Силистра извършва регистрацията, но на следващия ден упълномощеният представител на партията забелязва, че не е записан като водач на листата, каквото е неговото желание, а листата е подредена съгласно решението на партията, отразено в протокола й. Жалбоподателят твърди, че е допусната фактическа грешка и настоява тя да бъде поправена с ново решение на ОИК - Силистра.
Общинската избирателна комисия - Силистра, прилага освен жалбата на Тодор Братков и копие от решение № 177 от 20.09.2011 г. на ОИК, копие от заявлението, подписано от жалбоподателя, за регистриране на листата, копие от решението на партия „Български социалдемократи" от 11.08.2011 г. и пълномощно за упълномощаване на Тодор Петров Братков да представлява партия „Български социалдемократи" пред ОИК и СИК при провеждането на местните избори през 2011 г.
Жалбата е подадена в срока по чл.33, ал.3 от ИК от надлежно упълномощено лице и като такава се явява допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
От представените документи е видно, че заявлението е съобразено с решението на партията, отразено в протокола от заседанието й на 11.08.2011 г., в чийто дневен ред изрично е посочено в точка първа избор на кандидати за общински съветници, а в точка втора е взето решение за подреждане на листата. Жалбоподателят счита, че като упълномощен представител на партията може еднолично да преподрежда листата и да постави себе си като водач на листата, без да се съобрази с решението на събранието, издигнало и подредило кандидатурите за общински съветници. В тази връзка то е подготвило ръкописно заявление за регистрация, което не съответства на утвърдените и обнародвани в „Държавен вестник" изборни книжа. Наложило се е спешно да се подготви ново заявление според изискванията в утвърдените изборни книжа, за да се спази крайният срок за регистрация, предвиден в Изборния кодекс. Оказана му е помощ и лицето е представило документите за регистрация в последния възможен момент и регистрацията е извършена в 23,00 ч. на 20.09.2011 г. Самото попълване на заявлението за регистрация на кандидатската листа на партията за общински съветници изисква подреждането им, така че не може да се посочва изрично и отделно от листата кой да е водач, а това автоматично прави поставеният под № 1 водач на листата. Жалбоподателят е подписал и внесъл за регистрация заявлението и останалите документи съгласно утвърдените изборни книжа и неоснователно иска по-късно с решение на ОИК да коригира становището си и да внесе промени.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-92 от 24.09.2011 г., подадена от Тодор Петров Братков, упълномощен представител на ПП „Български социалдемократи" за община Силистра, срещу решение № 177 от 20.09.2011 г. на ОИК в община Силистра.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол