Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 989-ПВР/МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Разград, област Разград, назначена с Решение № 407-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-627/17.09.2011 г. от Иво Борисов Димитров и Митко Иванов Ханчев - представляващи коалиция „Синята коалиция", за промени в ОИК - Разград, област Разград. Предлага се на мястото на члена на комисията Мануел Василев Чутурков да бъде назначен Жоро Михайлов Чобанов. Към предложението са приложени: заявление от Мануел Василев Чутурков за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Жоро Михайлов Чобанов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Разград, област Разград, Мануел Василев Чутурков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Разград, област Разград, Жоро Михайлов Чобанов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол