Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 99-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НОВА ЕВРОПА” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „НОВА ЕВРОПА", подписано от Мартин Нейчев Стоянов в качеството на председател и представляващ ПП „НОВА ЕВРОПА", заведено под № 62 на 4 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 21.06.2011 г. по ф.д. № 330/2011 г. на СГС - ФО, 4 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 22.07.2011 г. от СГС - ФО, 4 състав,  по ф.д. № 330/2011 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 95 на „Държавен вестник", бр. 55 от 19.07.2011 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение на Управителния съвет на ПП „НОВА ЕВРОПА" от 21.07.2011 г. за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-434 от 04.08.2011 г. на Сметната палата; удостоверение от 03.08.2011 г.  на Централна кооперативна банка, клон Варна, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 22.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 330/2011 г., издадено на основание чл.19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7350 избиратели, подкрепящи регистрацията.  Допълнителен списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис, предствен на 08.08.2011 г..

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „НОВА ЕВРОПА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „НОВА ЕВРОПА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол