Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 990-ПВР/МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Ивайловград, област Хасково, назначена с Решение № 345-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-697/28.09.2011 г. от ОИК - Ивайловград, за промени в ОИК - Ивайловград, област Хасково. Към писмото са приложени: предложение от Ирина Димитрова Андонова - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за замяна на Иван Димитров Андонов - член на комисията, с Борис Иванов Иванов; заявление от Иван Димитров Андонов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта; копие от диплома за завършено висше образование на Борис Иванов Иванов; пълномощно на Иван Петров Иванов; пълномощно от Иван Петров Иванов на Ирина Димитрова Андонова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Ивайловград, област Хасково, Иван Димитров Андонов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Ивайловград, област Хасково, Борис Иванов Иванов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол