Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 991-ПВР/МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Бобошево, област Кюстендил, назначена с Решение № 140-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-675 от 26.09.2011 г. от Стефан Тачев и Лозана Джикова, упълномощени представители на Синята коалиция - гр. Бобошево. Предлага се на мястото на Евгения Евгениева Давидкова като член на комисията да бъде назначена Даринка Маринова Тезгетарска. Към предложението са приложени заявление от Евгения Евгениева Давидкова да бъде освободена като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Даринка Маринова Тезгетарска; пълномощно на Лозана Джикова и пълномощно на Стефан Тачев.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Бобошево, област Кюстендил, Евгения Евгениева Давидкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бобошево, област Кюстендил, Даринка Маринова Тезгетарска, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол