Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 993-ПВР/МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Брегово, област Видин, назначена с Решение № 353-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-253/16.08.2011 г. от Цветанка Цветанова Георгиева - упълномощен представител на Коалиция за България, за промени в ОИК - Брегово, област Видин. Предлага се на мястото на члена на комисията Десислава Емилова Стоянова-Войкова да бъде назначена Захарина Захариева Чилингирова. Към предложението са приложени: молба от Десислава Емилова Стоянова-Войкова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Захарина Захариева Чилингирова; пълномощно на Цветанка Цветанова Георгиева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Брегово, област Видин, Десислава Емилова Стоянова-Войкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Брегово, област Видин, Захарина Захариева Чилингирова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол