Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 994-ПВР/МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Ракитово, област Пазарджик, назначена с Решение № 350-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-670/23.09.2011 г. от Димитър Христов Янушев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Ракитово, област Пазарджик. Предлага се на мястото на членовете на комисията Соня Христова Сестринска, Надежда Симеонова Тодорова и Ангел Кирилов Русков да бъдат назначени Светлана Иванова Говедарска, Катя Маркова Пелева и Мария Петрова Мирова-Димова. Към предложението са приложени: молба от Соня Христова Сестринска, Надежда Симеонова Тодорова и Ангел Кирилов Русков за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломите за завършено висше образование на Светлана Иванова Говедарска, Катя Маркова Пелева и Мария Петрова Мирова-Димова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като членове на ОИК в община Ракитово, област Пазарджик, Соня Христова Сестринска, ЕГН ..., Надежда Симеонова Тодорова ЕГН ... и Ангел Кирилов Русков, ЕГН ..., и анулира издадените им удостоверения № 8, 9 и 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за членове на ОИК в община Ракитово, област Пазарджик, Светлана Иванова Говедарска, ЕГН ..., Катя Маркова Пелева, ЕГН ...и Мария Петрова Мирова-Димова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:18 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол