Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 996-ПВР/МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Брезово, област Пловдив, назначена с Решение № 417-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-698/28.09.2011 г. от Йордан Георгиев Петков - упълномощен представител на ПП „Атака", за промени в ОИК - Брезово, област Пловдив. Предлага се на мястото на члена на комисията Лилия Тончева Нановска да бъде назначена Фиданка Рашева Бочева. Към предложението са приложени: молба от Лилия Тончева Нановска за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Фиданка Рашева Бочева и пълномощно за Иван Георгиев Петков.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Брезово, област Пловдив, Лилия Тончева Нановска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Брезово, област Пловдив, Фиданка Рашева Бочева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол