Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 997-ПВР/МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Брезово, област Пловдив, назначена с Решение № 417-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-601/13.09.2011 г. от Стоянка Василева Караджова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Брезово, област Пловдив. Предлага се на мястото на члена на комисията Златка Тодорова Куртова да бъде назначена Христина Дичева Христова. Към предложението са приложени: молба от Златка Тодорова Куртова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Христина Дичева Христова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Брезово, област Пловдив, Златка Тодорова Куртова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Брезово, област Пловдив, Христина Дичева Христова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол