Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 999-МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Георги Митков Миленков – упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, и жалба от Петър Николов Петров – представител на ПП „АТАКА” в община Луковит – двете срещу решение № 115-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК – Луковит

Постъпили са жалби с вх. № М-190 от 28.09.2011 г. и М-183 от 28.09.2011 г. на ЦИК, съответно от Георги Митков Миленков - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", и от Петър Николов Петров - представител на ПП „АТАКА" в община Луковит, срещу решение № 115-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Луковит.
В жалбата на Георги Миленков - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", се изтъкват съображения, че в обжалваното решение неправилно са определени квотите на ръководния състав на секционните избирателни комисии в община Луковит, като от общо 26 секции в общината, представителството на ПП „ГЕРБ" надхвърля 50 % от общия брой на председателите в СИК в община Луковит. Ръководното представителство на ПП „ДПС" е сведено до 1 председател и то в секция, която може да не бъде открита, тъй като е с местонахождение МБАЛ - гр. Луковит. Оплакванията са за необоснованост на обжалваното решение и липса на мотиви относно разпределението на квотите за ръководствата на СИК, като се визират най-вече председателските места и че са ощетени грубо политическите партии. Молят да бъде отменено решението на Общинската избирателна комисия и върнат варианта на постигнатото съгласие на проведените консултации.
В жалбата на Петър Петров - представител на ПП „Атака" за община Луковит, не се цитира атакуваното решение № 115-МИ, но се иска от ЦИК да постъпи според закона и да направи ново разпределение на ръководните длъжности на СИК в община Луковит. Ето защо комисията приема, че се атакува именно решение № 115-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Луковит.
Жалбите са подадени в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК и като такива се явяват процесуално допустими, а разгледани по същество - основателни.
След като се запозна с жалбите и приложените към тях протокол № 1 от 08.09.2011 г. и протокол № 2 от 19.09.2011 г. от проведени консултации с представители на местни ръководства на партии и коалиции, представени в 41-ото Народно събрание и в Европейския парламент, проведени при кмета на община Луковит, 2 бр. пълномощни, установяващи представителната власт на Георги Митков Миленков, предложение от Георги Миленков за състава на СИК, решение № 115-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Луковит, и като взе предвид Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, приема за установено следното:
Ръководният състав на секционната избирателна комисия включва председател, заместник-председател и секретар на комисията. В конкретния случай при 26 секционни избирателни комисии ръководният състав е 78 души. Съобразявайки посоченото квотно представителство на парламентарно представените партии и партията, имаща член в Европейския парламент, както и чл. 2 от Методиката, посочена в Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, разпределението по партии е 38 места за ПП „ГЕРБ", 15 места за Коалиция за България, 12 места за ПП „ДПС", 8 места за ПП „Атака", 4 места за Синята коалиция и 1 място за ПП „НДСВ". Общинската избирателна комисия - Луковит, неправилно е определила броя на местата в ръководството на ПП „ДПС" на 11 вместо 12 и на ПП „НДСВ" на 2 вместо на 1.
По изложените съображения атакуваното решение се явява неправилно и като такова следва да бъде отменено, а преписката върната на ОИК - Луковит, с указание да назначи секционните избирателни комисии в общината, като съобрази разпределението на местата в ръководните длъжности на СИК съобразно изложеното по-горе, както и да съобрази квотното разпределение в самите състави съобразно изискванията на Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК и да определи поименния състав на секционните избирателни комисии.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 115-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Луковит, с което са разпределени съставите на СИК в община Луковит за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и са утвърдени поименно членовете и резервите на СИК.
УКАЗВА на ОИК - Луковит, да назначи съставите на секционните избирателни комисии, като съобрази квотно представителство на парламентарно представените партии и партията, имаща член в Европейския парламент както в състава на СИК, така и в тяхното ръководство, като има предвид Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, и мотивите на настоящото решение, след което да назначи и поименния състав на секционните избирателни комисии.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:24 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол