Начало » ЦИК » Бюджет на ЦИК

Бюджет на ЦИК

ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Обн., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.

Чл. 44. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
(хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 2 911.0
1 Текущи разходи 2 661.0
  в т.ч.  
1.1 Персонал 2 028.0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 2 028.0
2 Капиталови разходи 250.0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 2 911.0
1 Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 911.0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да да бъдат поети през 2015г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Централната избирателна комисия , както следва:

Показатели Сума
(хил. лв.)
  1 2
1 Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г. 900.0
2 Максимален размер на новите задължения  за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. 900.0Архив

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол