Начало » Европейски парламент 2014 » Контакти » Връзки с РИК

Връзки с РИК

РИКАдресПредседателТелефонифаксEлектронен адрес
1. Благоевград гр. Благоевград
пл."Георги Измирлиев" №9
етаж 3, стая 32
Елиана
Георгиева
Спасова
073/ 881 730 073/ 881 730 [email protected]
http://rik01.cik.bg/ep2014
2. Бургас гр. Бургас 8000
ул. „Цар Петър” № 1
Стоян
Василев
Арнаудов
0877 808 666
056/ 894 172
з.п. 0888 758 159
с. 0888 758 152
056/ 894 179 [email protected]
http://rik02.cik.bg/ep2014
3. Варна гр. Варна 9000
ул. „Преслав” № 26
Областна администрация
заседателна зала № 2
Соня
Стоянова
Бъчварова-Желязкова
0888 637 204
052/ 600 617
з.п. 0879 058 114
с. 0879 104 116
052/ 602 120 [email protected]
http://rik03.cik.bg/ep2014
4. Велико Търново Велико Търново 5000
пл. “Център” № 2
ет. 2, стая 219
Илиян
Маринов
Недев
0884 799 830
0882 369 212
062/ 600 819
062/ 628 279
062/ 628 279 [email protected]
http://rik04.cik.bg/ep2014
5. Видин гр. Видин 3700
ул. „Дунавска” 6 Заседателна зала № 1
Авакум
Благоев
Бондов
0889 324 455
0888 284 053
094/ 92 30 71
094/ 92 30 69
з.п. 0887 125 345
з.п. 0897 301 948
с. 0895 990 459
094/ 923 073 [email protected]
http://rik05.cik.bg/ep2014
6. Враца гр. Враца 3000
бул."Демокрация" № 1
етаж 1
Николай
Георгиев
Горнишки
0879 807 668
092/ 620 623
0879 663 285
0879 663 286
092/ 620 623 [email protected]
http://rik06.cik.bg/ep2014
7. Габрово гр. Габрово 5300
пл."Възраждане" № 3,
етаж 1
Мария
Николаева
Недева
0887 604 818
066/ 800 442
з.п. 0888 339 070
с. 0888 427 462
066/ 800 442 [email protected]
http://rik07.cik.bg/ep2014
8. Добрич Добрич 9300
ул. „Независимост” 5
стая № 109
Ивелина
Ганчева
Илиева
0887 846 014
058/ 600 741
з.п.0879 611 706
з.п.0879 611 707
с.0879 611 708
058/ 600 742 [email protected]
http://rik08.cik.bg/ep2014
9. Кърджали гр. Кърджали 6600
ул.”Мара Михайлова”
№ 8, етаж 2
Дом на културата
Даниела
Атанасова
Петрова
0886 102 042
0361/ 58 216
0886 677 428
0361/ 58 215 [email protected]
http://rik09.cik.bg/ep2014
10. Кюстендил гр. Кюстендил 2500
ул. „Демокрация” № 44
Малката сграда на ОА ет.4
Красимир
Любомиров
Петров
0884 958 548
078/ 550 590
з.п. 0887 763 148
с. 0896 770 361
078/ 550 590 [email protected]
http://rik10.cik.bg/ep2014
11. Ловеч гр. Ловеч 5500
ул. „Търговска” № 43
ет. 4, стая 412
Валентина
Стефанова
Недялкова
0896 040 881
0884 800 461
068/ 600 167
з.п. 0887 939 387
з.п. 0887 596 558
с. 0889 404 183
068/ 600 166 [email protected]
http://rik11.cik.bg/ep2014
12. Монтана гр. Монтана 3400
пл. „Жеравица” № 1,
етаж 2, стая 210
Камелия
Александрова
Илиева
0888 697 516
096/ 300 765
0888 011 233
з.п. 0888 007 077
с. 0888 252 713
096/ 300 765 [email protected]
http://rik12.cik.bg/ep2014
13. Пазарджик гр. Пазарджик 4400
бул. „България” № 2
ет.2
Десислава
Димитрова
Герова-
Тодорова
0894 289 478
034/ 402 323
034/ 445 569
0875 19 41 66
з.п.0894 289 913
з.п.0894 289 488
с. 0894 289 479
034/445 514 [email protected]
http://rik13.cik.bg/ep2014
14. Перник гр. Перник 2300
пл. „Св. Иван Рилски”
№ 1Б, партер
Венета
Симеонова
Петрова
0889 696 914
076/ 608 304
0886 141 489
0884 181 172
076/ 608 304 [email protected]
http://rik14.cik.bg/ep2014
15. Плевен гр. Плевен 5800 пл.,,Възраждане”
№ 1 , етаж 4, стая 17
Кръстьо
Христов
Крачунов
0879 353 119
064/ 880 104
з.п. 0879 353 144
с. 0879 353 146
064/ 880 104 [email protected]
http://rik15.cik.bg/ep2014
16. Пловдив гр. Пловдив 4000
пл. „Централен” № 1


Забележка: От 16.05.2014 до 26.05.2014 РИК 16 се премества в Международен панаир Пловдив, Палата №6
Пловдив 4003, бул. "Цар Борис III Обединител" 37
Деница
Николова
Чингарова
0899 979 799
032/ 628 024
032/ 633 680
з.п. 0886 297 114
с. 0887 869 159
032/ 633 680 [email protected]
http://rik16.cik.bg/ep2014
17. Пловдив гр. Пловдив 4000
пл. "Никола Мушанов"
№ 1
Енчо
Асенов
Захариев
0896 766 158
032/ 605 599
032/ 990 804
з.п. 0885 766 003
з.п. 0888 325 326
с. 0888 229 077
032/ 990 804 [email protected]
http://rik17.cik.bg/ep2014
18. Разград гр. Разград 7200
бул. Бели Лом” № 37А,
етаж 1, стая 106
Джанан
Мустафа
Родоплу
0888 34 80 02
084/618 106
з.п. 0888 830 076
с. 0888 344 678
084/ 618 106 [email protected]
http://rik18.cik.bg/ep2014
19. Русе гр. Русе
7000
пл. „Свобода” № 6
ет.2,зала № 2
Десислава
Петрова
Дивчева
0889 480 192
082/ 506 757
082/ 506 791
082/ 881 756
0882 898 414
с. 0886 799 723
082/ 820 092 [email protected]
http://rik19.cik.bg/ep2014
20. Силистра гр. Силистра 7500
ул. „Добруджа” № 27, ет.2
Силвия
Красимирова
Стоилова
0887 540 608
086/818 819
с. 0886 946 983
086/ 369 451 [email protected]
http://rik20.cik.bg/ep2014
21. Сливен гр. Сливен 8800
ул."Димитър Добрович" № 3
Тодор
Славов
Чакъров
0888 128 040
044/ 616 678
044/ 663 197
з.п. 0885 033 955
з.п. 0889 314 953
с. 0887 297 975
044/ 663 221 [email protected]
http://rik21.cik.bg/ep2014
22. Смолян гр. Смолян 4700
бул. „България” № 14
Иван
Милков
Гавазов
0884 500 372
0878 310 060
0301/ 624 62
з.п. 0884 500 374
0301/ 624 62 [email protected]
http://rik22.cik.bg/ep2014
23. София гр. София
ул. „Алабин” № 54
район Триадица
ет. 3, стая 301
Полина
Василева
Витанова
0888 937 027
02/ 80 54 133
02/ 80 54 130
з.п. 0888 969 302
з.п. 0882 662 213
с. 0885 077 345
02/ 80 54 130 [email protected]
http://rik23.cik.bg/ep2014
24. София гр. София
общ.адм Възраждане
бул. Ал.Стамболийски” № 62, ет. 2
Илия
Константинов
Илиев
0886 478 015
02/9805129
з.п. 0887 894 461
з.п. 0887 993 100
с. 0885 648 100
[email protected]
http://rik24.cik.bg/ep2014
25. София гр. София
район „Красна поляна”
бул. „Освобождение”
№ 25
Заседателна зала
Виолета
Красимирова
Темелкова-Петрова
0884 747 392
02/ 921 72 47
з.п. 0888 839 645
з.п. 0882 662 210
с. 0885 504 247
02/ 921 72 47 [email protected]
http://rik25.cik.bg/ep2014
26. София София 1040
бул. „Витоша” № 6
етаж 5
Божидар
Георгиев
Въжаров
0889 743 857
02/ 988 14 15
з.п. 0885 013 395
з.п. 0882 662 009
с. 0888 620 505
02/ 988 14 15 [email protected]
http://rik26.cik.bg/ep2014
27. Стара Загора п.к 6000 гр.Стара Загора
бул.“Цар Симеон Велики“ 108 зала 2
Снежана
Славова
Станкова
0888 474 499
042/613-215
042/613-224
0882 446 402
0886 880 063
042 613-249 [email protected]
http://rik27.cik.bg/ep2014
28. Търговище Ул. „Стефан Караджа“ 2, етаж 1,стая 102 Диана
Йорданова
Игнатова
0878 220 971
0601/ 625 29
з.п. 0878 224 634
з.п. 0878 229 007
с. 0876 891 079
0601/ 6 13 12 [email protected]
http://rik28.cik.bg/ep2014
29. Хасково гр. Хасково 6300
ул. „Христо Ботев” 1, Бизнес-център
етаж 3, стая 315
Венелин
Карев
Челебиев
0899 805 542
038/ 58 5 120
038/ 585 110
0888 325 120
0888 365 110
з.п. 0887 271 117
с. 0898 439 336
0876 51 34 05
0876 52 43 13
038/ 53 60 26 [email protected]
http://rik29.cik.bg/ep2014
30. Шумен Шумен 9700
бул. „Славянски” № 30, зала № 2
Валентина
Янкова
Велева-Богданова
0887 800 843
054/ 810 027
054/ 810 028
с. 0888 829 659
054/ 863 562 [email protected]
http://rik30.cik.bg/ep2014
31. Ямбол гр. Ямбол 8600
ул. „Жорж Папазов”
№ 18
Мариана
Стоянова
Христова
0889 161 020
046/686 828
с. 0889 736 673
046/ 686 829 [email protected]
http://rik31.cik.bg/ep2014
Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол