Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 100-ЕП
София, 08.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „КОД – Антония Първанова, Илияна Раева – ОБ, НДСВ, СДП“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии „КОД - Антония Първанова, Илияна Раева - ОБ, НДСВ, СДП", подписано от Антония Стефанова Първанова, Илиана Райчева Сиракова и Тодор Иличов Барболов - представляващи коалицията, заведено под № 3 на 7 април 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Към заявлението са приложени: решение за създаване на коалиция от политически партии „КОД - Антония Първанова, Илияна Раева - ОБ, НДСВ, СДП" от 02.04.2014 г., подписано от представляващите партия „Национално движение за стабилност и възход" (НДСВ), партия „Обединена България" (ОБ) и партия „Социалдемократическа партия" (СДП); удостоверение за актуално състояние на партия „НДСВ", издадено на 21.03.2014 г. от СГС по ф.д. № 3631/2002 г.; удостоверение за актуално състояние на партия „Обединена България", издадено на 25.03.2014 г. от СГС по ф.д. № 660/2013 г.; удостоверение за актуално състояние на партия „Социалдемократическа партия", издадено на 27.03.2014 г. от СГС по ф.д. № 10043/1992 г.; образци от подписите на представляващите партиите - 3 бр.; образци от печатите на партиите - 3 бр.; удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-257 от 27.03.2014 г. на партия „НДСВ" за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.; удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-300 от 01.04.2014 г. на партия „Обединена България" за внесен от партията финансов отчет за 2013 г.; удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-366 от 03.04.2014 г. на партия „Социалдемократическа партия" за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.; образец от подписите на представляващите коалицията; платежно нареждане от Банка ДСК от 04.04.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК; банково удостоверение изх. № 243 от 04.04.2014 г. от „Банка ДСК" за новооткрита банкова сметка на името на партия „Национално движение за стабилност и възход" , която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП"; длъжностно лице - Мария Кирилова Николова, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията; пълномощно от представляващите коалиция „КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП" в полза на Гинка Христова Славчева с пълномощия да внесе документите за регистрация в Централната избирателна комисия; списък от 5092 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като коалиция КОД - Антония Първанова, Илияна Раева - ОБ, НДСВ, СДП.
От протокол с вх. № ЕП-04-03-10 от 08.04.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „КОД - Антония Първанова, Илияна Раева - ОБ, НДСВ, СДП" в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „КОД - Антония Първанова, Илияна Раева - ОБ, НДСВ, СДП".
Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на коалиция „КОД - Антония Първанова, Илияна Раева - ОБ, НДСВ, СДП".
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА коалиция „КОД - Антония Първанова, Илияна Раева - ОБ, НДСВ, СДП" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: Коалиция КОД - Антония Първанова, Илияна Раева - ОБ, НДСВ, СДП.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 09.04.2014 в 13:39 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол