Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1005-НС
София, 19.09.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

Постъпило е предложение с вх. № НС-15-183 от 18.09.2014 г., от Борислав Константинов Банчев - председател на Областния съвет на ПП „ДПС" - област Враца, за промяна в състава на Районна избирателна комисия в Шести изборен район - Врачански. Предлага се на мястото на Марина Маринова Мишева - член на комисията, да бъде назначена Елеонора Красимирова Христова от списъка на резервните членове.

Към предложението са приложени: Молба от Марина Маринова Мишева за освобождаването й като член на РИК, по лични причини; декларация от по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Елеонора Красимирова Христова; копие на пълномощно № 8 от 06.08.2014 г. от Лютви Ахмед Местан в полза на Борислав Константинов Банчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Шести изборен район - Врачански, Марина Маринова Мишева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Шести изборен район - Врачански, Елеонора Красимирова Христова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.09.2014 в 00:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол