Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1009-МИ
София, 30.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Цветелин Никифоров Цоневски – представляващ местна коалиция от партии „КАУЗА ПЛОВДИВ”, срещу решение № 144-МИ от 25.09.2011 г. на ОИК – Пловдив, област Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № М-185 от 28.09.2011 г. на ЦИК от Цветелин Никифоров Цоневски - представляващ местна коалиция от партии „КАУЗА ПЛОВДИВ", срещу решение № 144-МИ от 25.09.2011 г. на ОИК - Пловдив, област Пловдив, с което Общинската избирателна комисия е приела, че на посочените в решението места са поставени плакати, съдържащи снимков материал на лицето Георги Титюков - лого, „КАУЗА ПЛОВДИВ", уеб-адрес www.kauzaplovdiv.com, изписан текст Георги Титюков и под него текст „Кандидат за кмет и водач на листа за общински съветници", поставени на 23.09.2011 г. съставляват агитационни материали, които не отговарят на изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК, тъй като в тях не се съдържа информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, поради което е взето решение да се състави акт за установяване на административно нарушение на местна коалиция от партии „КАУЗА ПЛОВДИВ".
В жалбата се твърди, че обжалваното решение на ОИК - Пловдив, е незаконосъобразно поради съображения, които са подробно изложени в жалбата.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
Видно от представения по преписката протокол от 23.09.2011 г., съставен от Илиян Руменов Иванов, Данчо Тодоров Коруев и Георги Костадинов Илчев в качеството им на членове на работна група на общинска избирателна комисия - Пловдив, е констатирано, че на същата дата 23.09.2011 г. на посочените в протокола места, а именно кръстовището на ул. „Цар Асен" и ул. „Цанко Дюстабанов"; на оградите на строежа до хотел „Марица"; на кръстовището на бул. „България" и бул. „Победа"; на автобусната спирка пред водната палата на бул. „Цар Борис ІІІ Обединител" и на пл. „Стефан Стамболов" - пред сградата на Община Пловдив са били поставени плакати, съдържащи снимков материал на лицето Георги Титюков - лого, „КАУЗА ПЛОВДИВ", уеб-адрес www.kauzaplovdiv.com, изписан текст Георги Титюков и под него текст „Кандидат за кмет и водач на листа за общински съветници". В жалбата не се оспорва поставянето на тези плакати от жалбоподателя с посоченото съдържание, както и че те са били поставени именно на 23.09.2011 г. Ксерокопие на поставените плакати е приложено към преписката. ЦИК намира, че тези плакати имат характер на агитационни материали по смисъла на разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс с оглед на съдържанието им, съдържащо призив и подкрепа в полза на лицето в качеството му на издигнат кандидат за кмет и водач на листа за общински съветници, като те са поставени след началото на откриването на предизборната кампания по смисъла на чл. 128 от Изборния кодекс, а именно 30 дни преди изборния ден. При това положение и поставения агитационен материал следва да отговаря на изискванията на разпоредбата на чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс - да съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията следва да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле. В настоящия случай видно от приложеното към преписката ксерокопие на агитационния материал същият не съдържа такава информация. Предвид изложените съображения ЦИК намира, че е налице безспорно нарушение от обективна страна на разпоредбата на чл. 134, ал. 2 от ИК и обжалваното решение на ОИК - Пловдив се явява правилно и законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-185 от 28.09.2011 г. на ЦИК от Цветелин Никифоров Цоневски - представляващ местна коалиция от партии „КАУЗА ПЛОВДИВ", срещу решение № 144-МИ от 25.09.2011 г. на ОИК - Пловдив, област Пловдив, като неоснователна.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 01.10.2011 в 09:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол