Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1012-МИ
София, 30.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Ашим Хасанов Османов – кандидат за кмет на община Опака, област Търговище, срещу решение № 102 от 25.09.2011 г. на ОИК – Опака, област Търговище

Постъпила е жалба с вх. № М-252 от 30.09.2011 г. на ЦИК от Ашим Хасанов Османов - кандидат за кмет на община Опака, област Търговище, от ПП „Политическо движение Социалдемократи", срещу решение № 102 от 25.09.2011 г. на ОИК - Опака, с което Общинската избирателна комисия е отказала заличаване на регистрацията му като кандидат за кмет на община Опака, област Търговище.
В жалбата се твърди, че решението на ОИК - Опака, област Търговище, нарушава конституционните права на жалбоподателя и е направено искане решение № 102 от 25.09.2011 г. на ОИК - Опака, да бъде отменено като незаконосъобразно и да бъде заличена регистрацията на Ашим Хасанов Османов като кандидат за кмет на община Опака.
Жалбата е постъпила в ОИК - Опака, на 26.09.2011 г. и е заведена с вх. № 204 от същата дата. Същата е подадена от лице с активна легитимация и в срок и като такава, се явява допустима.
Разгледана по същество, жалбата е основателна.
За да постанови решение № 102 от 25.09.2011 г. ОИК - Опака, не се е съобразила с приложената от Ашим Хасанов Османов епикриза с изх. № 866/2011 г. на СОБАЛ „Академик Пашев" - гр. София, от която е видно, че лицето боледува от заболявания, които препятстват участието му в предизборната кампания и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Общинската избирателна комисия не е обсъдила това обстоятелство и не е мотивирала своето решение, като не е съобразила и нормата на чл. 127, ал. 5 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 102 от 25.09.2011 г. на ОИК - Търговище, с което Общинската избирателна комисия е отказала заличаване на регистрацията на Ашим Хасанов Османов като кандидат за кмет на община Опака, област Търговище, от ПП „Политическо движение „Социалдемократи".


УКАЗВА на ОИК - Опака, област Търговище, да заличи регистрацията на Ашим Хасанов Османов като кандидат за кмет на община Опака, област Търговище, от ПП „Политическо движение „Социалдемократи" и да уведоми за заличаването Ашим Хасанов Османов и ПП „Политическо движение „Социалдемократи", които могат да предложат нов кандидат на основание чл. 127, ал. 5 от ИК, не по-късно от 2 октомври 2011 г. - 20 дни преди изборния ден.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 20:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол