Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1013-МИ
София, 30.09.2011

ОТНОСНО:  обявяване за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник Бойко Александров Грозданов, регистриран от ОИК – Търговище

Постъпило е писмо с вх. № М-257 от 30.09.2011 г. на ЦИК от ОИК - Търговище, с което ни уведомяват, че Бойко Александров Грозданов, ЕГН ..., е регистриран като кандидат за общински съветник от две партии - ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" и ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Към писмото са приложени решение № 137 от 17.09.2011 г. и решение № 210 от 20.09.2011 г. на ОИК - Търговище; копие от регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г., за предложения вх. № 4 от 16.09.2011 г. и № 19 от 20.09.2011 г.
От представените към писмото решения се вижда, че Бойко Александров Грозданов в нарушение на разпоредбата на чл. 122, ал. 1 от ИК е регистриран като кандидат за общински съветник от името на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" с решение № 137 от 17.09.2011 г. на ОИК - Търговище, и като кандидат за общински съветник от името на ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" с решение № 210 от 20.09.2011 г. на ОИК - Търговище.
От копията от регистъра се установява, че ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" е подала първа предложение за регистрация на 16.09.2011 г. в 9,25 ч. под № 4, а ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" е подала предложение на 20.09.2011 г. в 9,10 ч. под № 19.
С оглед изискванията на чл. 122, ал. 1, 5 и 8 от ИК недействителна е втората по време регистрация, извършена с решение № 210 от 20.09.2011 г. на ОИК - Търговище.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 5, т. 2 във връзка с чл. 122, ал. 1, 5 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

КОНСТАТИРА И ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на кандидата за общински съветник Бойко Александров Грозданов, от името на ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", извършена с решение № 210 от 20.09.2011 г. на ОИК - Търговище.
За решението да се уведомят ОИК - Търговище, кандидатът за общински съветник Бойко Александров Грозданов и ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК в срок 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 20:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол