Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1016-ПВР/МИ
София, 01.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Кайнарджа, област Силистра, назначена с Решение № 330-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-690/27.09.2011 г. от общинския координатор и упълномощен да представлява ПП „АТАКА" в община Кайнарджа, област Силистра, Кольо Василев Генчев да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Кайнарджа, като на мястото на члена на ОИК Мария Неделчева Прахова от квотата на ПП "АТАКА" да бъде назначена Ивелина Георгиева Енчева, ЕГН ... Предложението е придружено от саморъчно подписано заявление от Мария Неделчева Прахова за освобождаването й като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Ивелина Георгиева Енчева
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Кайнарджа, област Силистра, Мария Неделчева Прахова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Кайнарджа, област Силистра, Ивелина Георгиева Енчева, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 01.10.2011 в 19:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол