Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1019-НС
София, 20.09.2014

ОТНОСНО: изменение на Решение № 885-НС от 9 септември 2014 г. на ЦИК за приемане на Методически указания по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 - 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Методическите указания по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., приети с Решение № 885-НС от 9 септември 2014 г. на ЦИК, както следва:

І. В част ІІ „Предизборен ден":

1. В т. 10 наименованията на файловете се изменят така:

„- PRIL79 протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали (Приложение № 79-НС от изборните книжа);

- PRIL76 протокол за предаване и приемане на формуляр на списък за гласуване (Приложение № 76-НС от изборните книжа);

- AKT акт за оправомощаване на длъжностно лице;

Пример: 320100001_PRIL79.pdf".

2. Точка 12 се изменя така:

„12. Сканираните документи се изпращат, като:

- за СИК, разположени в дипломатическите или консулските представителства, се използва „Специализирана система за обмен на данни от гласуването в секционните избирателни комисии в чужбина", достъпна чрез защитените комуникационни канали. При технически проблем с работата или достъпа до специализираната система документите се изпращат по резервен начин за комуникация/чрез електронни съобщения до пощенския адрес на Временния комуникационен пост в ЦИК;

- за СИК, разположени извън дипломатическите или консулските представителства, се използват електронни съобщения до определен пощенски адрес на Временния комуникационен пост в ЦИК от специално създадения електронен адрес на съответната СИК в същия домейн.

При технически проблем с достъпа до основния домейн за всички СИК са предвидени пощенски кутии в резервен домейн."

ІІ. В част VІ „Изпращане на резултатите от гласуването":

1. Точка 3 със съдържание:

„3. Имената на файловете, съдържащи документите по т. 1, се озаглавяват, като се използва латинската азбука и се изписват по следния начин: трибуквен код на държавата съгласно стандарт „ISO 3166 Alpha-3", разделител „_"; деветцифрено число, представляващо номера на СИК, разделител „_" и трибуквен код, идентифициращ вида на документа.

За документите по т. 1 се използват следните съкращения:

- PRT - протокол на СИК;

- LST - списък за гласуване." се заличава.

2. Точка 5 се изменя така:

„5. Секционните избирателни комисии изпращат документите по т. 1, като:

- за СИК, разположени в дипломатическите или консулските представителства, се използва „Специализирана система за обмен на данни от гласуването в секционните избирателни комисии в чужбина", достъпна чрез защитените комуникационни канали. При технически проблем с работата или достъпа до специализираната система документите се изпращат по резервен начин за комуникация/чрез електронни съобщения до пощенския адрес на Временния комуникационен пост в ЦИК;

- за СИК, разположени извън дипломатическите или консулските представителства, се използват електронни съобщения до определен пощенски адрес на Временния комуникационен пост в ЦИК от специално създадения електронен адрес на съответната СИК в същия домейн.

При технически проблем с достъпа до основния домейн за всички СИК са предвидени пощенски кутии в резервен домейн."

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.09.2014 в 22:47 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол