Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1020-ПВР/МИ
София, 20.09.2014

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Копривщица, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-188 от 17.09.2014 г. от Коалиция за България - Копривщица, подписано от председателя на Общинския съвет на БСП - Копривщица, за промени в ОИК - Копривщица. Предлага се на мястото на Мария Недельова Димова и Цветанка Христова Христова - членове на ОИК, да бъдат назначени Елена Асенова Лудова и Ненка Димитрова Ценова.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г., копия от дипломите за завършено висше образование и копие от личните карти и копие на Елена Асенова Лудова и Ненка Димитрова Ценова.

С писмо вх. № МИ-15-200 от 20.09.2014 г. в Централната избирателна комисия са постъпили заявления от Мария Димова и Цветанка Христова за прекратяване на правомощията им като членове на ОИК - Копривщица.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Копривщица, Софийска област, Мария Недельова Димова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Копривщица, Софийска област, Цветанка Христова Христова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Копривщица, Софийска област, Елена Асенова Лудова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Копривщица, Софийска област,Ненка Димитрова Ценова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.09.2014 в 22:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол