Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1021-МИ
София, 01.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Соня Йорданова Луканова, Елеонора Петрова Симеонова, Веселина Кирилова Кирилова, Десислава Гълъбова Кирилова-Кучева, Надя Бениаминова Пашова и Светослав Светлозаров Спасов – членове на ОИК – Козлодуй, срещу решения ОИК № 115, 116, 117 от 26.09.2011 г. на ОИК – Козлодуй, област Враца

Постъпила е жалба с вх. № М-212 от 29.09.2011 г. на ЦИК от Соня Йорданова Луканова, Елеонора Петрова Симеонова, Веселина Кирилова Кирилова, Десислава Гълъбова Кирилова-Кучева, Надя Бениаминова Пашова и Светослав Светлозаров Спасов - членове на ОИК - Козлодуй, срещу решение № 115 от 26.09.2011 г. на ОИК - Козлодуй, област Враца, с което Общинската избирателна комисия е назначила секционните избирателни комисии за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., решение № 116 от 26.09.2011 г., с което е определен член на ОИК, който да подписва решенията на комисията за образуване на подвижна СИК и решение № 117 от 26.09.2011 г., относно образуване на подвижна секционна избирателна комисия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. В жалбата се твърди незаконосъобразност на обжалваните решения на ОИК - Козлодуй, по съображения подробно изложени в жалбата.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата се явява процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане поради следните съображения:
За да е допустимо обжалването на едно решение на общинска избирателна комисия следва за жалбоподателя да е налице правен интерес от подаването на жалба, което се явява необходима процесуална предпоставка за разглеждането й по същество. В настоящия случай в чл. 34, ал. 1 и следващите от Изборния кодекс е установен начина и процедурата по които се конституира състава на секционните избирателни комисии - след провеждане на консултации при кмета на общината и по писмено предложение на представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Т.е. участници в тази процедура са само партиите и коалициите от партии, които могат да отправят предложения за състава на СИК и съответно това предопределя и активната легитимация на страните, които имат правото да оспорват решението на ОИК, с което се назначават секционните избирателни комисии. В настоящия случай жалбоподателите, като членове на ОИК - Козлодуй, не са били страни в правоотношението по повод конституирането на СИК, съответно не са адресат на обжалваното решение и то по никакъв начин не засяга техните права и интереси, поради което не е налице и правен интерес от обжалването. Обстоятелството, че жалбоподателите са членове на самия колективен орган, който е взел обжалваните решения и против които те са гласували не обуславя наличието на правен интерес от обжалване. Това е така, защото спрямо жалбоподателите тези решения не произвеждат никакво действие и не засягат тяхната правна сфера.
Поради изложените съображения ЦИК намира, че жалбата срещу обжалваните решения на ОИК - Козлодуй, се явява недопустима, като подадена от лица, които не са легитимирани да обжалват, поради което и тя следва да бъде оставена без разглеждане.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № М-212 от 29.09.2011 г. на ЦИК от Соня Йорданова Луканова, Елеонора Петрова Симеонова, Веселина Кирилова Кирилова, Десислава Гълъбова Кирилова-Кучева, Надя Бениаминова Пашова и Светослав Светлозаров Спасов - членове на ОИК - Козлодуй, срещу решения ОИК № 115, 116, 117 от 26.09.2011 г. на ОИК - Козлодуй, област Враца.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 02.10.2011 в 09:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол