Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1038-НС
София, 22.09.2014

ОТНОСНО: жалба от Мариян Йорданов Димитров срещу решение № 66-НС от 19.09.2014 г. на РИК – Русе

Постъпила е жалба с вх. № 119 от 21.09.2014 г. от Мариян Йорданов Димитров, водач на листата на коалиция „Левицата и Зелена партия" в 19. МИР - Русенски, срещу Решение № 66-НС на РИК - Русе, от 19.09.2014 г., с което е оставена без уважение жалба от същото лице с вх. № 114 от 19.09.2014 г. по описа на РИК - Русе.

Производството е по чл. 73 ал. 2 от ИК.

В жалбата си до РИК - Русе, жалбоподателят твърди, че всички „Афишни колони" и „Информационни табла", определени със заповед на кмета на община Русе за разлепяне на предизборни агитационни материали, са заети само от плакати на ПП „ГЕРБ" и ПП „Атака". Според него това е грубо нарушение на чл. 3 ал. 1, чл. 176, ал. 1 и чл. 187 от ИК.

На това основание в жалбата се настоява РИК - Русе, да постанови решение, с което да задължи:

Партиите, коалициите и независимите кандидати да поставят на „Афишните колони" и „Информационните табла" само по един плакат от вид.

Кметът на община Русе да постави достатъчно на брой „Информационни табла" и „Афишни колони" така, че да има място за плакатите на всички участници в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

ПП „ГЕРБ" и ПП „Атака" да отлепят плакатите, които са над определената бройка, оставяйки по един от всеки вид.

Кметът на община Русе да предостави на коалиция „Левицата и Зелена партия", чрез водача на листата, 1/25 част от безплатната площ на „Афишните колони" и „Информационните табла".

В заседанието си от 19.09.2014 г. РИК-Русе е разгледала посочената жалба. Членовете на РИК са изказали мнение, че в жалбата не са посочени реални нарушения на ИК. Всички цитирани в жалбата текстове от ИК касаят медийните услуги, а не агитационните материали, които се поставят на предвидените от заповедта на кмета на община Русе места. С единодушие РИК - Русе, приема решение № 66-НС/19.09.2014 г., с което оставя без уважение жалбата с вх. № 114/19.09.2014 г.

С жалбата до ЦИК с вх. № 119/21.09.2014 г. жалбоподателят претендира за отмяна на обжалваното решение на РИК - Русе като незаконосъобразно. Посочените в жалбата съображения аргументират тезата, че „Афишните колони" и „Информационните табла", на които се разлепят предизборни агитационни материали, представляват медийни услуги, тъй като НЕ СА посочени в параграф 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс като услуги, които не са медийни. Оттук жалбоподателят прави извода, че отказът на РИК - Русе, да приложи правната норма на чл. 187 от ИК е незаконосъобразен. Подобни съображения се изказват и по отношение на параграф 1, т. 16 и т. 17 от ИК.

И в трите случая общата теза на жалбоподателя е, че „Афишните колони" и „Информационните табла", определени със заповед на кмета, следва да се разглеждат като доставчици на медийни услуги и респективно спрямо тях следва да се приложи регулацията, предвидена в ИК за доставчиците на медийни услуги.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички книжа и с обстоятелствата по преписката, намира жалбата за допустима, подадена в изискуемия от закона срок и от легитимирано лице, а по същество - за неоснователна поради изложените в обжалваното решение мотиви.

Обжалваното решение е взето при наличие на необходимия кворум и мнозинство и е в съответствие с процесуалните и материалноправни разпоредби.

Не съществуват необходимите правни основания афишните колони и информационните табла да се приемат за доставчици на медийни услуги. Такова разширено тълкуване не се съдържа в нито една от нормите на ИК, включително в посочените от жалбоподателя. Респективно в случая е неприложима регулацията, предвидена в ИК за доставчиците на медийни услуги. 

Поради горното и на основание чл. 73, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 119 от 21.09.2014 г. от Мариян Йорданов Димитров срещу решение 66/19.09.2014 г. на РИК -Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.09.2014 в 22:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол