Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 104-ЕП
София, 09.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Александър Райков Алексиев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет за издигане на Александър Райков Алексиев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г., в състав: 1. Димитър Цонков Иванов, 2. Христо Дженев Казанджиев, 3. Иван Георгиев Сотиров, 4. Николай Георгиев Марков, 5. Диньо Тенев Бозаджиев, 6. Красен Стефанов Станчев и 7. Георги Малинов Бориков. Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено е под № 4 на 07.04.2014 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

1. Решение от 7 април 2014 г., съдържащо решение за създаване на Инициативен комитет, решение за определяне на представляващ инициативния комитет Димитър Цонков Иванов, за издигане кандидатурата на Александър Райков Алексиев за кандидат за член на Европейския парламент от Република България, откриване на банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет за обслужване на предизборната кампания, определяне на лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност.

2. Нотариално заверени образци от подписите на членовете на инициативния комитет - 7 бр.

3. Декларация по образец - Приложение № 60 от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 350, ал. 1 от ИК - 7 броя.

4. Декларация по образец - Приложение № 61 от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК - 7 броя.

5. Банков документ (вносна бележка) № CS0001621510 от 07.04.2014 г. от Българска народна банка за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс в размер на 100 лева по сметка в БНБ.

6. Удостоверение изх. № 10-12-706 от 07.04.2014 г. от „Банка ДСК" ЕАД за банкова сметка, която ще обслужва само предизборната кампания.

7. Името на длъжностното лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания - Николай Димитров Грънчаров.

Централната избирателна комисия констатира, че са налице изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б" и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 38-ЕП от 01.04.2014 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети  за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 5 и чл. 153 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА Инициативен комитет в състав:

1. Димитър Цонков Иванов, ЕГН ...

2. Христо Дженев Казанджиев, ЕГН ...

3. Иван Георгиев Сотиров, ЕГН ...

4. Николай Георгиев Марков, ЕГН ...

5. Диньо Тенев Бозаджиев, ЕГН ...

6. Красен Стефанов Станчев, ЕГН ...

7. Георги Малинов Бориков, ЕГН ...

за издигане на Александър Райков Алексиев, ЕГН ..., като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.04.2014 в 17:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол