Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1044-ЕП
София, 23.09.2014

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е писмо с вх. № ЕП-14-16 от 09.09.2014 г. от кмета на община Каспичан, област Шумен, за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Отварянето е необходимо във връзка с произвеждането на местен референдум на 19 октомври 2014 г. и съхранението на книжата и материалите от референдума в същото помещение. Към искането е приложено заверено копие от решение № 717 по протокол № 45 от 21.08.2014 г. на Общинския съвет - Каспичан, за насрочване на местен референдум на 19 октомври 2014 г. в гр. Каспичан, област Шумен.

Във връзка с искането за съвместяване на книжата от местния референдум е необходимо решение на Централната избирателна комисия за разрешаване отварянето на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за Европейски парламент от Република България, съгласно Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, т. 17 и 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава достъп до запечатаното помещение в община Каспичан, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Достъпът да се осъществи съгласно т. 17 и 18 от Решение № 314- ЕП от 8 май 2014 г.

Кметът на общината да осигури разделното съхраняване на книжата и материалите от местния референдум на обособено в помещението място, непозволяващо смесването им с изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.09.2014 в 23:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол