Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1047-МИ
София, 04.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Карамфил Фиданов Каров, кандидат за общински съветник на община Девин, предложен от ПП „Движение за права и свободи”, против решение № 99 от 29.09.2011 г. на ОИК – Девин, област Смолян

Постъпила е жалба с вх. № М-300 от 01.10.2011 г. на ЦИК от Карамфил Фиданов Каров - кандидат за общински съветник на община Девин, предложен от ПП „Движение за права и свободи" против решение № 99 от 29.09.2011 г. на ОИК - Девин, област Смолян, с което на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличена регистрацията на Карамфил Фиданов Каров, издигнат като кандидат за общински съветник на община Девин. В жалбата подробно са развити основания, както и са приложени писмени доказателства, установявайки обстоятелствата, че посоченият кандидат за общински съветник непрекъснато живее на територията на Република България от 08.07.2003 г., поради което атакуваното решение на ОИК е незаконосъобразно. Жалбоподателят моли за неговата отмяна.
Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество, същата е основателна.
С решение № 99 от 29.09.2011 г. ОИК - Девин, е заличила регистрацията на Карамфил Фиданов Каров, регистриран за кандидат за общински съветник на община Девин в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Решението на ОИК - Девин, е немотивирано и незаконосъобразно.
От представеното удостоверение за настоящ адрес № 013305 от 04.10.2011 г. на „ГРАО" - община Пловдив, е видно, че лицето отговаря на разпоредбите на ИК и по-специално на чл. 4, ал. 5 от ИК, съгласно които право да бъдат избирани за кметове и общински съветници имат българските граждани, които нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз, навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните четири месеца в съответното населено място.
В разглеждания случай кандидатът има настоящ адрес на територията на Република България, поради което за него са налице хипотезите по § 1, т. 5 от ДР на ИК. Ето защо атакуваното решение е неправилно и следва да се отмени. Общинската избирателна комисия следва да регистрира Карамфил Фиданов Каров за общински съветник на община Девин, област Смолян, с всички законни последици за това.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3, чл. 4, ал. 5, § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 99 от 29.09.2011 г. на ОИК - Девин, област Смолян, с което на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличена регистрацията на Карамфил Фиданов Каров, издигнат като кандидат за общински съветник на община Девин, с всички законни последици от това.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.10.2011 в 13:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол