Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1048-МИ
София, 04.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Илиян Ангелов Недялков – пълномощник на ПП „Съюз на демократичните сили” за община Банско, и Костадин Атанасов Хаджитодоров – пълномощник на ПП „ВМРО – Българско национално движение” за община Банско, срещу решение № 115-МИ от 30.09.2011 г. на ОИК – Банско, област Благоевград

Постъпила е жалба с вх. № М-307 от 03.10.2011 г. на ЦИК от Илиян Ангелов Недялков - пълномощник на ПП „Съюз на демократичните сили" за община Банско, и Костадин Атанасов Хаджитодоров - пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение" за община Банско, срещу решение № 115-МИ от 30.09.2011 г. на ОИК - Банско, област Благоевград. С атакуваното решение ОИК - Банско, отхвърля жалбата на Илиян Недялков и Костадин Хаджитодоров, с която ОИК - Банско, е сезирана за това, че агитационни материали на кандидат на ПП „ГЕРБ" не съдържат предписаните от закона реквизити, а именно надпис, заемащ 10 % от лицевата страна, с информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление.
Жалбоподателите твърдят, че комисията неправилно и незаконосъобразно е направила заключение по отношение на тяхната активна процесуална легитимация. Твърдят, че по същество решението на ОИК - Банско, страда и от други пороци. В жалбата си Илиян Недялков и Костадин Хаджитодоров желаят ОИК - Банско, да се произнесе допустимо ли е агитационен материал да не съдържа указания в чл. 134, ал. 2 от ИК. Твърдят, че от тълкуването на чл. 133 от ИК е ясно, че всеки плакат, издаден от регистриран кандидат или политическа партия, е агитационен материал.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
С обжалваното решение ОИК - Банско, действително неправилно посочва, че жалбоподателите нямат представителна власт.
Действително по съществото си така представените в ксерокопие материали биха могли да бъдат окачествени като агитационни.
За да може да се направи категоричен извод дали материалът има характер на агитационен, следва да има приложени доказателства за това дали действително тези материали са използвани и разпространявани, както и доказателства за това какъв ефект е имал въпросният материал, дали въобще той е имал някакво предназначение и какво точно е било то. От ксерокопията обаче не може да се направи категоричен извод къде са били поставени тези материали, дали те са агитационни по смисъла на закона и въобще какъв характер имат. Доводите на жалбоподателите, че законът не третира въпроса с общодостъпното място на агитационния материал във връзка с характера му на такъв, както и че „няма значение къде е поставен материалът и колко хора имат или биха могли да имат достъп до него" не са издържани. Няма доказателства към жалбата дали и действително са използвани тези материали, за какво мероприятие и по какъв повод. От така представените ксерокопия ЦИК не може да си създаде реална представа за това какво предназначение те имат. Речник на чуждите думи в българския език определя „агитационен" като целенасочено действие за политическо или идеологическо въздействие върху обществото. Точно този факт не може да бъде изведен от приложените към жалбата ксерокопия, заверени от жалбоподателите, а именно дали те са целяли действие за политическо или идеологическо въздействие върху определен кръг хора.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3, чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-307 от 03.10.2011 г. на ЦИК от Илиян Ангелов Недялков - пълномощник на ПП „Съюз на демократичните сили" за община Банско, и Костадин Атанасов Хаджитодоров - пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение" за община Банско, срещу решение № 115-МИ от 30.09.2011 г. на ОИК - Банско, област Благоевград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.10.2011 в 22:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол