Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 105-ЕП
София, 09.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Орлин Каменов Калев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет за издигане на Орлин Каменов Калев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г., в състав: 1. Георги Стоянов Веселинов, 2. Вихрен Здравков Марков и 3. Десислава Емилова Юрукова. Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено е под № 5 на 08.04.2014 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

1. Протокол № 1 от 8 април 2014 г., съдържащ решение за създаване на Инициативен комитет, решение за определяне на представляващ инициативния комитет Георги Стоянов Веселинов, който ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност във връзка с предизборната кампания, за издигане кандидатурата на Орлин Каменов Калев за кандидат за член на Европейския парламент от Република България

2. Нотариално заверени образци от подписите на тримата членове на инициативния комитет.

3. Декларация по образец - Приложение № 60 от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 350, ал. 1 от ИК - 3 броя.

4. Декларация по образец - Приложение № 61 от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК - 3 броя.

5. Вносна бележка от 08.04.2014 г. от SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс в размер на 100 лева по сметка в БНБ.

6. Банков документ и договор за платежна сметка от SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK от 08.04.2014 г., която ще обслужва предизборната кампания.

7. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Централната избирателна комисия констатира, че са налице изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б" и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 38-ЕП от 01.04.2014 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети  за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 5 и чл. 153 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА Инициативен комитет в състав:

1. Георги Стоянов Веселинов, ЕГН ...

2. Вихрен Здравков Марков, ЕГН ...

3. Десислава Емилова Юрукова, ЕГН ...

за издигане на Орлин Каменов Калев, ЕГН ..., като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 09.04.2014 в 18:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол