Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1050-МИ
София, 04.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Юлияна Костадинова Петкова – упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход”, срещу решение № 108 от 25.09.2011 г. на ОИК – Девня, област Варна

Постъпила е жалба с вх. № М-333 от 03.10.2011 г. на ЦИК от Юлияна Костадинова Петкова - упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход", срещу решение № 108 от 25.09.2011 г. на ОИК - Девня, област Варна, с което Общинската избирателна комисия отказва да уважи искането на посочената политическа партия за оттегляне на кандидатите за общински съветници Даниела Василева Габровска и Иван Пенев Ангелов, издигнати от кандидатската листа на ПП „Национално движение за стабилност и възход", съответно под № 3 и № 5 в листата.
В жалбата са развити съображения за незаконосъобразност на атакуваното решение поради наличие на условията на чл. 127, ал. 5 от ИК, а именно трайна невъзможност за участие в изборите поради здравословни и други причини, от което според жалбоподателя следва, че посочените по-горе кандидати за общински съветници следва да бъдат заличени от листата. По преписката са приложени и заявленията с молба за оттегляне от листата на двамата кандидати, извлечение от протокол на Общинската конференция на организацията на ПП „Национално движение за стабилност и възход" в община Девня, по който протокол по т. 1 е взето решение Даниела Василева Габровска и Иван Пенев Ангелов да бъдат освободени от трето и пето място в предложената листа.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
За да постанови атакуваното в настоящото производство решение № 108 от 25.09.2011 г. ОИК - Девня, е приела, че в производството по оттегляне не са ангажирани доказателства за изпадане в трайна невъзможност на кандидатите да участват в изборите, доколкото в хипотезата на чл. 127, ал. 5 от ИК законодателят изрично е въвел изискването кандидатът да изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, за да може партията или коалицията от партии да предложи нов кандидат на негово място. В конкретика не са ангажирани писмени доказателства в тази посока, поради което ЦИК споделя становището на ОИК - Девня, оспореното решение да бъде оставено в сила, а така подадената жалба - оставена без уважение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3, чл. 127, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-333 от 03.10.2011 г. на ЦИК от Юлияна Костадинова Петкова - упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход", срещу решение № 108 от 25.09.2011 г. на ОИК - Девня, област Варна, с което Общинската избирателна комисия отказва да уважи искането на посочената политическа партия за оттегляне на кандидатите за общински съветници Даниела Василева Габровска и Иван Пенев Ангелов, издигнати от кандидатската листа на ПП „Национално движение за стабилност и възход", съответно под № 3 и № 5 в листата.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 04.10.2011 в 22:51 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол