Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1051-НС
София, 24.09.2014

ОТНОСНО: заличаване на регистрирани наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

Постъпила е молба с вх. № НС-18-56 от 23.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", подписана от представляващия сдружението Михаил Стоянов Мирчев, регистрирана с Решение на ЦИК № 792-НС от 26.08.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за заличаване на 7 регистрирани наблюдатели в изборите за народни представители, съгласно приложен списък, поради невъзможност за изпълнение на задълженията в изборния процес.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдатели следните упълномощени представители на „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори":

Име, презиме, фамилия
1. Василена Симеонова Михайлова
2. Атанас Петков Цанев
3. Венета Русанова Мисирджиева
4. Венелин Емилов Башев
5. Теодора Янчева Каракостова
6. Милица Петева Петкова
7. Надка Вълкова Иванова

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на наблюдателите и да се анулират издадените удостоверения.

Да се уведоми сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" да върне анулираните удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 25.09.2014 в 13:02 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол