Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1055-МИ
София, 04.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Валентин Георгиев Вангелов, представляващ МК „Илинден – Раднево”, срещу действия на ОИК – Раднево, област Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № М-343 от 03.10.2011 г. от Валентин Георгиев Вангелов, представляващ МК „Илинден - Раднево", срещу действия на ОИК - Раднево, област Стара Загора. Към жалбата са приложени: копие от протокол от 22.08.2011 г. от събрание за създаване на местна коалиция от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в община Раднево; копие от удостоверение за регистрация на местна коалиция от партии за участие в изборите за кмет на кметство; копие от удостоверение за регистрация на местна коалиция от партии за участие в изборите за общински съветници; копие от жалба от Валентин Вангелов до ОИК - Раднево, с вх. № 181 от 27.09.2011 г.; копие от решение № 76 от 30.09.2011 г. на ОИК - Раднево; копие от жалба от Валентин Вангелов до ОИК - Раднево, с вх. № 184 от 28.09.2011 г.; копие от решение № 74 от 30.09.2011 г. на ОИК - Раднево; копие от жалба от Валентин Вангелов до ОИК - Раднево, с вх. № 187 от 29.09.2011 г.; копие от решение № 77 от 30.09.2011 г. на ОИК - Раднево; копие от жалба от Валентин Вангелов до ОИК - Раднево, с вх. № 189 от 30.09.2011 г.; копие от решение № 78 от 30.09.2011 г. на ОИК - Раднево; копие от снимани решения на ОИК - Раднево, обявени на таблото на комисията.
В жалбата се твърди, че по подадена жалба до ОИК - Раднево, с вх. № 181 от 27.09.2011 г. ОИК - Раднево, се е произнесла 72 часа след постъпване на жалбата. По подадена жалба с вх. № 184 от 28.09.2011 г. ОИК - Раднево, се е произнесла 48 часа след постъпването. По подадената жалба с вх. № 187 от 29.09.2011 г. ОИК - Раднево, се е произнесла 3 часа след изтичане на срока.
Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да упражни необходимия контрол върху дейността на ОИК - Раднево, относно спазването на императивната разпоредба на чл. 33, ал. 1, т. 17 от ИК и да укаже на ОИК - Раднево, сроковете за произнасяне по постъпили жалби. С жалбата се иска Централната избирателна комисия да упражни контрол върху дейността на ОИК - Раднево относно спазването на императивната разпоредба на чл. 33, ал. 2 от ИК, като укаже на ОИК - Раднево, механизъм за обявяване на решенията.
Жалбата е допустима като подадена в срок.
Разгледана по същество, жалбата е основателна.
Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 17 от ИК ОИК контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с регионален и местен обхват, произнася се по жалби и нарушения на предизборната кампания в срок до 24 часа от постъпването им. Със свое решение № 76 от 30.09.2011 г. ОИК - Раднево, се е произнесла по жалба с вх. № 181 от 27.09.2011 г., т.е. след срока за произнасяне. С решение № 74 от 30.09.2011 г. ОИК - Раднево, се е произнесла по жалба с вх. № 183 от 28.09.2011 г., т.е. отново след срока за произнасяне.
Съгласно Решение № 20-ПВР/МИ от 11 юли 2011 г. на ЦИК общинските избирателни комисии обявяват решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещават. На екземплярите на решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място.
Общинската избирателна комисия - Раднево, е обявила решенията си в деня на тяхното приемане и не е нарушила текста на чл. 33, ал. 2 от ИК и Решение № 20-ПВР/МИ от 11 юли 2011 г. на ЦИК.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УКАЗВА на ОИК - Раднево, че по жалби и нарушения на предизборната кампания следва да се произнася в срок до 24 часа от постъпването им.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 04.10.2011 в 22:58 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол