Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1056-МИ
София, 04.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Дралчо Донев Желязков – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”, срещу решениe № 90 от 27.09. 2011 г. на ОИК в община Гълъбово, област Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № М-360 от 03.10.2011 г. на ЦИК от Дралчо Донев Желязков - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", срещу решениe № 90 от 27.09. 2011 г. на ОИК в община Гълъбово, област Стара Загора.
Към жалбата са приложени: копие от решение № 90 от 27.09.2011 г. на ОИК - Гълъбово; копие от протокол № 19 от 27.09.2011 г. на ОИК - Гълъбово, подписан от всички членове на комисията; копие от жалба от Дралчо Донев Желязков до ОИК - Гълъбово, с вх. № Ж-1 от 27.09.2011 г. и копие от 3 броя снимки.
С решение № 90 от 27.09.2011 г. ОИК - Гълъбово, е отказала да вземе решение на основание чл. 134, ал. 7 от Изборния кодекс и да задължи кмета на община Гълъбово, да премахне и изземе агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на Изборния кодекс.
Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК е неправилно и че е налице нарушение на чл. 134, ал. 1 от ИК, а именно - фактически агитационните материали не съдържат задължителната по закон информация за това от чие име са издадени. Агитационните материали водят до заблуда на гласоподавателите, което заблуждение е недопустимо и подменя вота на избирателите.
Жалбоподателят моли ЦИК да отмени обжалваното решение и да постанови решение, с което да задължи ОИК - Гълъбово, да вземе решение на основание чл. 134, ал. 7 от ИК, с което да задължи кмета на община Гълъбово, да премахне и изземе агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на ИК.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
В правомощията на ОИК - Гълъбово, е да се произнесе по нарушаване на предизборната кампания. Общинската избирателна комисия в Гълъбово е разгледала подадената от Дралчо Донев Желязков жалба, но не е събрала необходимото мнозинство за вземане на решение, с което да задължи кмета на общината да премахне и изземе агитационните материали.
На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без уважение жалбата от Дралчо Донев Желязков - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", срещу решениe № 90 от 27.09.2011 г. на ОИК в община Гълъбово, област Стара Загора.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.10.2011 в 22:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол