Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1061-ПВР/МИ
София, 04.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Кричим, област Пловдив, назначена с Решение № 166-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

С Решение № 878-ПВР/МИ от 21 септември 2011 г. на ЦИК е освободен като член на ОИК - Кричим, област Пловдив, Костадин Илиев Шопов и е анулирано издаденото му удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
На основание чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия е уведомила Синята коалиция, която го е предложила за член на ОИК, в 3-дневен срок да направи предложение за назначаването на друг член на ОИК - Кричим, на мястото на Костадин Илиев Шопов.
По така направеното искане е постъпило предложение с вх. № ОИК-713 от 03.10.2011 г. от Елена Георгиева Трифонова - упълномощен представител на Синята коалиция, с което е предложила назначаването на Албена Танчева Шишкова за член на ОИК - Кричим, област Пловдив.
Към предложението са приложени: заявление от Албена Танчева Шишкова; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата й за завършено висше образование.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кричим, област Пловдив, Албена Танчева Шишкова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.10.2011 в 23:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол