Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1061-НС
София, 25.09.2014

ОТНОСНО: жалба от ПП „Нова Алтернатива“ срещу решение № 99-НС от 19.09.2014 г. и решение № 102-НС от 20.09.2014 г. на РИК – Пазарджик

Постъпила е жалба с вх. № НС-10-70 от 22.09.2014 г. от ПП „Нова Алтернатива" срещу решение № 99-НС от 19.09.2014 г. и решение № 102-НС от 20.09.2014 г. на РИК - Пазарджик, с които е отхвърлена жалбата на партията като неоснователна. Преписката е комплектувана и изпратена от РИК - Пазарджик, по електронна поща и по куриер, като е получена в ЦИК с вх. № НС-15-207 от 23.09.2014 г. и в оригинал на 24.09.2014 г.

В жалбата на ПП „Нова Алтернатива", по която РИК - Пазарджик, е постановил обжалваните решения се твърди, че е отказано излъчване на реклама (видеоклип) на LED екран в гр. Пазарджик от „Джи Ти Ес - Лед" ООД. Мотивите на РИК - Пазарджик, да остави жалбата без уважение са: „че цитираната медия не е представила условията, реда и тарифите за представяне на време за отразяване на предизборната кампания в РИК в указания срок, съгласно чл.198, ал. 5 от ИК". При произнасяне на решенията обаче РИК - Пазарджик, е приела, че търговското дружество, срещу чиито действия е подадена жалбата, е медия, която предоставя медийна услуга. Изследвано е единствено обстоятелството, че в срока съгласно чл. 198, ал. 5 от ИК медията не е представила условията, реда и тарифите за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания.

Централната избирателна комисия намира, че решение № 99-НС от 19.09.2014 г. на РИК Пазарджик, с което жалбата е отхвърлена, поправено с решение № 102-НС от 20.09.2014 г. на РИК - Пазарджик, е неправилно. LED екран е съоръжение за реклама - светодиоден екран, чрез който се излъчват рекламни послания, които не се разпространяват чрез електронни съобщителни мрежи. По изложеното ЦИК приема, че търговското дружество, което предоставя достъп до рекламното съоръжение, не е медия, която е доставчик на „медийна услуга" по смисъла на § 1, т. 15 и 16 от ИК.

Предвид изложеното решението на РИК - Пазарджик, следва да бъде отменено като неправилно и преписката да бъде върната за ново разглеждане и произнасяне съобразно указанията на ЦИК, изложени в мотивите.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 99-НС от 19.09.2014 г. на РИК в Тринадесети изборен район - Пазарджишки, поправено с решение № 102-НС от 20.09.2014 г. на РИК в Тринадесети изборен район - Пазарджишки, и ВРЪЩА преписката на РИК в Тринадесети изборен район -Пазарджишки, за ново произнасяне съгласно указанията в мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.09.2014 в 10:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол