Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1062-НС
София, 25.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

По жалба на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ" е постановено решение № 11205/24.09.2014 г. на ВАС по адм.д. № 12051/2014 г., с което е отменено Решение № 984-НС от 18 септември 2014 г. на ЦИК.

Преписката е върната за ново разглеждане от ЦИК за произнасяне по заявление с вх. № 10 (10-3) от 17.09.2014 г. на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ" за регистрация на наблюдатели от сдружението.

При спазване задължителните указания на ВАС и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 197 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.        Любомир Маринов Иванов
2.        Генчо Костадинов Костадинов
3.        Калоян Генчев Костадинов
4.        Стиляна Дианова Йорданова
5.        Кристина Димитрова Томова
6.        Надим Жерард Охеда
7.        Надя Христова Неделчева
8.        Александра Иванова Величкова
9.        Станислава Асенова Тишева
10.   Анна Николова Тишева
11.   Искра Василева Николова
12.   Даниел Илиев Николов
13.   Даниела Владимирова Велкова
14.   Елеонора Любославова Николова
15.   Евгения Георгиева Николова
16.   Красимир Любенов Николов
17.   Мирослав Василев Тодоров
18.   Цанко Пенков Цанков
19.   Емануела Борисова Никлева
20.   Димитър Танев Димитров
21.   Петя Иванова Косева
22.   Иво Танев Димитров
23.   Боряна Златева Абаджиева
24.   Полина Валентинова Николова
25.   Павел Людмилов Хаджиев
26.   Мария Илиева Костова
27.   Петя Кирилова Костова
28.   Иван Стоянов Матев
29.   Петър Георгиев Андонов
30.   Данчела Христова Попова
31.   Чавдар Чавдаров Попов
32.   Иван Щинков Иванов
33.   Калина Руменова Карталска-Ангелова
34.   Цветелина Емилова Тодорова
35.   Стефан Иванов Курдов
36.   Женя Колева Иванова
37.   Живка Кунева Ралева
38.   Станислав Ангелов Вучков
39.   Валентин Стефанов Иванов
40.   Георги Иванов Димов
41.   Красимир Русев Петков
42.   Дилян Митков Иванов
43.   Адриан Колев Александров
44.   Христо Георгиев Жеков
45.   Мустафа Мустафов Мечов
46.   Радослав Иванов Николов
47.   Румен Стефанов Николов
48.   Венета Петкова Петрова
49.   Орлин Василев Петров
50.   Пламен Ввасилев Петров
51.   Димитрина Христова Петрова
52.   Анна-Мария Пламенова Петрова
53.   Виктория Миланова Цветкова
54.   Пламенна Пламенова Петрова
55.   Мартин Радионов Радков
56.   Християн Радионов Радков
57.   Маргарита Петрова Лачева
58.   Пламен Илиев Лачев
59.   Илиян Пламенов Илиев
60.   Маргарита Стефанова Кречеталска
61.   Руменов Дианов Кречеталски
62.   Пенка Стефанова Горанова
63.   Светлин Петров Дунчев
64.   Евгени Валериев Орелов
65.   Маринела Светлинова Дунчева
66.   Полина Ивайлова Пенкова
67.   Анжелина Сгоянова Събева
68.   Анита Стефанова Петкова
69.   Румен Венциславов Иванов
70.   Тодор Илиянов Серафинов
71.   Радка Цветанова Дочева
72.   Дилян Тодоров Янков
73.   Марин Петров Кръстев
74.   Виктория Валериева Тодорова
75.   Цветелина Красимирова Кочева
76.   Силвия Красимирова Кочева
77.   Стефка Генадиева Тодорова
78.   Росен Силвиев Кочев
79.   Генайдън Силвиев Кочев
80.   Красимир Миленов Бакалов
81.   Мариана Георгиева Кочева
82.   Надежда Красимирова Гъркова
83.   Альоша Миленов Бакалов
84.   Росица Красимирова Кочева
85.   Цветана Красимирова Кочева
86.   Тома Боянов Вълчинковски
87.   Боян Христов Вълчинковски
88.   Ваня Тодорова Вълчинковски
89.   Илия Пламенов Илиев
90.   Дечко Любомиров Дечев
91.   Цана Георгиева Здравкова
92.   Станчо Спасов Здравкова
93.   Ангелина Станчева Вълкова
94.   Цветелина Юрий Вълкова
95.   Станислав Мариян Колев
96.   Мира Райчева Омарева
97.   Андрей Валентинов Чандъров
98.   Ерик Красимиров Войводов
99.   Лина Велинова Дюлгерова
100.                     Северина Красимирова Войводова
101.                     Ивелина Георгиева Георгиева
102.                     Николай Маринов Рашков
103.                     Иванка Илиева Йотова
104.                     Анита Давидова Димитрова
105.                     Соня Василева Васева
106.                     Иван Цветков Вельовски
107.                     Екатерина Йорданова Коприварова
108.                     Илина Илиева Биволарска
109.                     Весела Димитрова Михова
110.                     Радослав Цветанов Джординен
111.                     Снежана Димитрова Тодорова
112.                     Спася Стефанова Петрова
113.                     Виолета Любкова Илиева
114.                     Валентин Иванов Андреев
115.                     Ваня Начева Пирич
116.                     Вени Маринова Стоянова
117.                     Ивалина Иванова Петкова
118.                     Снежана Милкова Радева
119.                     Иванка Борисова Михова
120.                     Йордана Иванова Стоянова
121.                     Нели Илиева Чергова
122.                     Соня Ангелова Митова
123.                     Цветанка Тодорова Петкова
124.                     Дарина Емилова Узунова
125.                     Серафим Райчев Развански
126.                     Емилиян Емилов Чакъров
127.                     Мариета Георгиева Стоянова
128.                     Тихомир Симеонов Трифонов
129.                     Ангел Иванов Кавлаков
130.                     Мария Любенова Христова
131.                     Атанас Младенов Хаджиев
132.                     Елина Младенова Куцова
133.                     София Набил Алкхадра
134.                     Лидия Методиева Милева
135.                     Цветан Ивайлов Петров
136.                     Мариата Боянова Петкова-Симеонова
137.                     Валери Симеонов Симеонов
138.                     Катя Андреева Стефанова
139.                     Николай Герганов Стефанов
140.                     Александър Огнянов Дамянов
141.                     Атанас Емилов Кърмаджиев
142.                     Борислав Младенов Велков
143.                     Венцислав Радославов Петров
144.                     Дилян Здравков Попов
145.                     Емил Атанасов Кърмаджиев
146.                     Иван Венциславов Канев
147.                     Мирослав Недков Хаджиев
148.                     Радослав Златанов Дамянов
149.                     Росен Златанов Дамянов
150.                     Сашо Здравков Попов
151.                     Стефан Руменов Караиванов
152.                     Стоян Викторов Милеков
153.                     Огнян Асенов Беширов
154.                     Златка Боянова Беширова
155.                     Альоша Живков Димитров
156.                     Блажена Васкова Дамянова
157.                     Елжана Васкова Беширова
158.                     Илия Петков Илиев
159.                     Татяна Анкова Георгиева
160.                     Преслав Илиев Петков
161.                     Анелия Кръстева Христова
162.                     Илия Вутов Христов
163.                     Велизара Илиева Вутова
164.                     Росен Пламенов Цолов
165.                     Пламен Петров Цолов
166.                     Петър Кръстев Александров
167.                     Николай Стефанов Иванов
168.                     Марин Христов Митев
169.                     Иван Милчев Велчев
170.                     Георги Иванов Дочовски
171.                     Владимир Фиданов Личев
172.                     Жени Любенова Личева
173.                     Владимир Танев Иванов
174.                     Десислава Евгениева Костадинова
175.                     Сергей Цветанов Цанков
176.                     Светлана Димитрова Хаджиева
177.                     Петко Руменов Павлов
178.                     Марио Николаев Гергиев
179.                     Калин Валериев Вълков
180.                     Рангел Йорданов Димитров
181.                     Стефан Митков Атанасов
182.                     Стоян Асенов Георгиев
183.                     Александър Симеонов Рангелов
184.                     Димитър Найденов Илиев
185.                     Ангел Стефанов Димов
186.                     Стефан Найденов Илиев
187.                     Андон Найденов Илиев
188.                     Велчо Стоянов Райчев
189.                     Марин Димитров Райчев
190.                     Магдалена Любчова Христова
191.                     Станимир Бойчев Бойчев
192.                     Росен Велков Стоянов
193.                     Милена Симеонова Личева
194.                     Николай Пламенов Димитров
195.                     Златина Иванова Бойчева
196.                     Марио Илиев Арсенов
197.                     Катя Йорданова Чукарска-Йончева

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.09.2014 в 11:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол