Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1065-ПВР/МИ
София, 04.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Петрич, област Благоевград, назначена с Решение № 430-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-705/30.09.2011 г. от Нако Любомиров Костов - упълномощен представител на ПП „АТАКА", за промени в ОИК - Петрич, област Благоевград. Предлага се на мястото на члена на комисията Блага Трайчева Трайкова да бъде назначена Зорка Николаева Манастарлиева. Към предложението са приложени: заявление от Блага Трайчева Трайкова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Зорка Николаева Манастарлиева; пълномощно на името на Нако Любомиров Костов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Петрич, област Благоевград, Блага Трайчева Трайкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Петрич, област Благоевград, Зорка Николаева Манастарлиева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.10.2011 в 23:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол