Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1069-ПВР/МИ
София, 05.10.2011

ОТНОСНО:  постъпил сигнал от Съвета за електронни медии за излъчвани по програма „СКАТ” на 24 и 25 септември 2011 г. от доставчик на медийни услуги „СКАТ” ООД предизборни форми на ПП „Национален фронт за спасение на България”

Постъпил е сигнал от Съвета за електронни медии, заведен в ЦИК с вх. № М-353 от 03.10.2011 г. за излъчвани на 24 и 25 септември 2011 г. по програма „СКАТ" от доставчик на медийни услуги „СКАТ" ООД предизборни форми - съобщение, представящо кандидатите на ПП „Национален фронт за спасение на България", на 24 септември 2011 г. в 12,29 ч., 14,53 ч. и 15,57 ч., както и предизборни хроники, излъчени на 24 септември 2011 г. от 17,42 ч., 19,45 ч. и 22,47 ч. и на 25 септември 2011 г. от 7,09 ч. и 12,46 ч. Приложен е 1 бр. CD, съдържащ запис на съобщение и на хроника, излъчени по програма „СКАТ" от доставчика на медийни услуги „СКАТ" ООД.
Централната избирателна комисия, след като изгледа предоставените на CD материали, установи че в предизборните хроники, касаещи кандидатите на ПП „Национален фронт за спасение на България", в предвиденото по чл. 134, ал. 2 от ИК послание „купуването и продаването на гласове е престъпление" е добавена фразата „както и ограбването и турцизацията на България". С тази добавена фраза се опорочава посланието, което Изборният кодекс цели да достигне до избирателите и е в противоречие с посланието, което е изразено в текста, който следва да бъде изписан във всеки един материал, свързан с предизборната кампания, предвиден в чл. 134, ал. 2 от ИК. По този начин описаните екранни факти са в противоречие с разпоредбите на Изборния кодекс.
С оглед гореизложеното Централната избирателна комисия счита, че клипът на ПП „Национален фронт за спасение на България" следва да бъде спрян до отстраняване на частта от него, в която след посланието, предвидено в чл. 134, ал. 2 от ИК е добавено „както и ограбването и турцизацията на България", за което следва да бъдат уведомени доставчикът на медийни услуги „СКАТ" ООД и ПП „Национален фронт за спасение на България".
Централната избирателна комисия счита, че след като са налице описаните екранни факти, противоречащи на разпоредбите на Изборния кодекс, следва да бъде отговорено на Съвета за електронни медии, че следва да осъществят своите специални правомощия съобразно Закона за телевизия и радио.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 20 във връзка с чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

СПИРА излъчването по програма „СКАТ" от доставчик на медийни услуги „СКАТ" ООД на предизборни форми, представящи кандидатите на ПП „Национален фронт за спасение на България", като клипове, хроники, включващи послания извън предвидените в чл. 134, ал. 2 от ИК, до отстраняване на посочените в мотивите на настоящото решение противозаконни послания.
Да се уведомят доставчика на медийни услуги „СКАТ" ООД, ПП „Национален фронт за спасение на България" и Съветът за електронни медии за взетото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.10.2011 в 20:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол