Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 107-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ", подписано от Росица Йовчева Кабзева-Дикина в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 50 на 3 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 28.07.2004 г. по ф.д. № 8130/2004 г. на СГС - ФО, 2 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 01.07.2011 г. на СГС - ФО, 2 състав, за вписване на промени; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 01.08.2011 г. от СГС - ФО, 2 състав,  по ф.д. № 8130/2004 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 177 на „Държавен вестник", бр. 76 от 31.08.2004 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от 18.07.2011 г. от заседание на Изпълнителното бюро на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ", на което е взето решение за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-381 от 25.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; банкова референция № 203/059/0208/2011 г. на УниКредит Булбанк АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 8130/2004 г., издадено на основание чл.19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 460 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Към 08.08.2011 г. ГД „ГРАО" не е представила на ЦИК протокол с проверка на подписите на представения  списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол