Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1071-МИ
София, 05.10.2011

ОТНОСНО:  Отмяна на решение № 097-МИ/ОС от 03.10.2011 г. на ОИК – Пирдоп, област София

В Централната избирателна комисия с вх. № М-380/04.10.2011 г. е постъпило писмо от ОИК - Пирдоп, с приложено решение № 097-МИ/ОС от 03.10.2011 г. на ОИК - Пирдоп, с което ОИК - Пирдоп, обявява за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник, издигнат от ПП „РЗС", Радослава Неделкова Джонгова, и обявява за невалидно удостоверение № 11/16.09.2011 г., както и обявява за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник, издигнат от ПП „РЗС", Венцислав Станков Йотов и обявява за невалидно удостоверение № 13/16.09.2011 г., и във връзка с обявяване на невалидни на двете регистрации служебно пренарежда листата, издигната от ПП "РЗС". Към писмото са приложени заявление от Радослава Неделкова Джонгова по чл. 126, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс от 03.10.2011 г., че не е съгласна да бъде регистрирана като кандидат за общински съветник и заявление от Венцислав Станков Йотов по чл. 126, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс от 03.10.2011 г., че не е съгласен да бъде регистриран като кандидат за общински съветник. По преписката допълнително бяха представени решение № 070-МИ/ОС ОТ 15.09.2011 г. на ОИК - Пирдоп, за регистриране на листа на кандидати за общински съветници, издигната от партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", обявено на 15.09.2011 г., заявление от Радослава Неделкова Джонгова по чл. 126, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс от 09.09.2011 г., че е съгласна да бъде регистрирана като кандидат за общински съветник от партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ведно с декларации чл. 126, ал. 1, т. 3 и 4 от ИК и заявление от Венцислав Станков Йотов по чл. 126, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс от 09.09.2011 г., че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за общински съветник от партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ведно с декларации чл. 126, ал. 1, т. 3 и 4 от ИК.
Във връзка с упражняване на правомощията си по чл. 26, ал. 5, т. 1 от ИК за упражнение на контрол върху регистрацията на кандидатите ЦИК разгледа представените документи и намира, че постановеното решение № 097-МИ/ОС от 03.10.2011 г. на ОИК - Пирдоп, с което ОИК - Пирдоп, обявява за недействителна регистрацията на Радослава Неделкова Джонгова и Венцислав Станков Йотов като кандидати за общински съветници от ПП „РЗС" е незаконосъобразно. С решение № 070-МИ/ОС от 15.09.2011 г. ОИК - Пирдоп, е регистрирала кандидатска листа на партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", в което Радослава Неделкова Джонгова и Венцислав Станков Йотов са регистрирани като кандидати под № 8 и № 10 съответно. Решението на ОИК - Пирдоп, не е обжалвано в законовия срок и е влязло в сила. Изборният кодекс в чл.127, ал. 4 и ал. 5 допуска замяна на регистриран кандидат от партия или коалиция от партии на изчерпателно посочени основания, като такава възможност е лимитирана от закона и във времево отношение - не по-късно от 20 дни преди изборния ден (до 02.10.2011 г. включително). В конкретния случай подадените заявления от Радослава Неделкова Джонгова по чл. 126, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс от 03.10.2011 г., че не е съгласна да бъде регистрирана като кандидат за общински съветник и от Венцислав Станков Йотов по чл. 126, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс от 03.10.2011 г., че не е съгласен да бъде регистриран като кандидат за общински съветник не сочат на обстоятелства, регламентирани от Изборния кодекс, като даващи възможност за замяна на вече регистрирани кандидати. Отделно от това заявленията са подадени след преклузивния срок по чл. 127, ал. 4 от ИК. Няма постъпило и предложение от ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за замяна на кандидати и пренареждане на регистрираната кандидатска листа.
На основание гореизложеното и във връзка с осъществяване на правомощията си по чл. 26, ал. 5, т. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 097-МИ/ОС от 03.10.2011 г. на ОИК - Пирдоп, с което ОИК - Пирдоп, обявява за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник, издигнат от ПП „РЗС", Радослава Неделкова Джонгова и обявява за невалидно удостоверение № 11/16.09.2011 г., както и обявява за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник, издигнат от ПП „РЗС", Венцислав Станков Йотов и обявява за невалидно удостоверение № 13/16.09.2011 г.
УКАЗВА на ОИК - Пирдоп, да предприеме необходимите мерки във връзка със законните последици от настоящата отмяна.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.10.2011 в 22:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол