Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1072-НС
София, 25.09.2014

ОТНОСНО: жалба на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ срещу агитационен клип на ДПС, излъчван по БНТ, БТВ, Евроком, Нова телевизия в предизборната агитация за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпила е жалба от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" с вх. № НС-10-74 от 24.09.2014 г., в която се прави оплакване срещу агитационен клип на ПП „Движение за права и свободи", излъчван по множество електронни медии, затова че в него са използвани кадри с деца. Твърдението на жалбоподателя е, че излъчваният клип е в грубо нарушение на чл. 11 ал. 4 от Закона за закрила на детето, както и на Изборния кодекс.

С писмо вх. № НС-20-329/24.09.2014 г. Централната избирателна комисия получи от Съвета за електронни медии запис на оспорвания клип на ДПС с участие на деца от излъчванията по програма БТВ на 11.09.2014 г. и по Нова телевизия на 14.09.2014 г.

Централната избирателна комисия изгледа записите на клипа и установи следното:

В 5 епизода на клипа (който е с обща продължителност 31 секунди) се появяват общо 5 кадъра с дете, както следва:

Първи кадър (в 11-тата секунда) - момиченце в прегръдките на председателя на ДПС Лютви Ахмед Местан на фона на частично видим агитационен надпис и митинг с развяти партийни знамена.

Втори кадър (в 13-тата секунда) - щастливо усмихнато момиченце, около което летят сини балони с надпис „ДПС" върху тях.

Трети кадър (в 16-тата секунда) - повторение на втори кадър, като момиченцето е в цял ръст, за разлика от предния епизод, където е заснето портретно.

Четвърти кадър (в 17-та секунда) - повторение на първи кадър.

Пети кадър (в 21-вата секунда) - повторение на първи кадър вдясно на екрана и едновременно - на втори кадър вляво на екрана, като фоново се появява и националният трикольор, а в средата на екрана - номерът на бюлетината, с която ще се гласува за листите на ДПС на предстоящите избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Всички посочени кадри с деца са вплетени в колаж с други кадри, онагледяващи политическата дейност на ДПС и подкрепата, която тази партия получава от своите привърженици и симпатизанти.

В 27-мата секунда на клипа екранът се запълва от финалния надпис с посланието „Свободата е в теб", изписан под номера на бюлетината, надписът „ДПС" и емблемата на партията, изобразени върху географските контури на България и националния трибагреник.

Цялостната композиция на клипа вплита националното знаме и децата ведно с политическата символика и предизборната дейност на ПП „Движение за права и свободи". Изхождайки от това, Централната избирателна комисия приема, че с излъчването на тези кадри се нарушава забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, посочена в чл. 183, ал. 4, предложение последно от Изборния кодекс. И това е така, защото политическата агитация с използване на деца е изрично забранена по аргумент от чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето, според която всяко дете има право на закрила срещу въвличането му в политически дейности. Освен това,  изобразяването на националния флаг съвместно и във връзка с политическите символи и послания на партията нарушава нормата, съдържаща се в чл. 5, ал. 1 от Закона за политическите партии, а именно, че политическите партии не могат да използват в своите символи герба или знамето на Република България.

Забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК е насочена към субекта, който използва подобен тип агитационен материал, в случая ПП „Движение за права и свободи". Следователно ПП „Движение за права и свободи" следва да понесе отговорността за нарушаване на забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК.

Съгласно чл. 186, ал. 2 от ИК Централната избирателна комисия е органът, който трябва да постанови спиране на разпространението на агитационния клип, тъй като разпространението му е в повече от един изборен район.

Освен мерки за премахване и изземване на агитационните материали, с което ЦИК осъществява правомощията си по изборния процес, в рамките на предвидените в част трета от Изборния кодекс функции на актосъставител Централната избирателна комисия следва да ангажира административнонаказателната отговорност на нарушителя - ПП „Движение за права и свободи".

Предвид горното и на основание чл. 183, ал. 4, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., а именно: агитационен клип на ПП „Движение за права и свободи", излъчен по БНТ, БТВ, Евроком и Нова телевизия по време на предизборната кампания за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

ПОСТАНОВЯВА спиране излъчването на същия агитационен клип на ПП „Движение за права и свободи" в електронните медии и интернет.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на ПП „Движение за права и свободи", представлявана от Лютви Ахмед Местан, с адрес за кореспонденция гр. София, бул. „Александър Стамболийски" № 45а.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението да се изпрати на БНТ, БТВ, Евроком, Нова телевизия и СЕМ за изпълнение (спиране излъчването на агитационния клип на ПП „Движение за права и свободи").

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.09.2014 в 11:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол