Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1074-ПВР/МИ
София, 05.10.2011

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 205-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК – Пазарджик, относно назначаване на секционните избирателни

Постъпила е жалба с вх. № М-287 от 01.10.2011 г. на ЦИК, от Красимир Георгиев Първанов - областен координатор на ПП „Атака" за област Пазарджик, срещу решение № 205-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Пазарджик, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Пазарджик. В жалбата се прави оплакване, че не е спазено квотното представителство в ръководствата на секционните избирателни комисии и на ПП „Атака" вместо полагащите се 44 ръководни места са дадени само 19.
Към преписката са приложени: жалбата на ПП „Атака"; решение № 205-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Пазарджик, с пълния състав на назначените СИК; пълната преписка по проведените консултации при кмета на община Пазарджик между парламентарно представените партии и коалиции и ПП „НДСВ" с всички изискуеми документи.
Жалбата е постъпила в срок и разгледана по същество е основателна.
От преписката за проведените консултации при кмета на община Пазарджик се установява, че между партиите и коалициите, участващи в консултациите, не е постигнато съгласие. Всяка от партиите е направила предложение за поименни назначения в съставите на СИК и техните ръководства. При постановяване на атакуваното решение ОИК - Пазарджик, е нарушила изискванията на чл. 35, ал. 4 и 5 от ИК и Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК. В назначените ръководства на СИК не е спазено квотното представителство на политическите сили. Оплакването в жалбата на ПП „Атака" е основателно. Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 4 от ИК и Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК на ПП „Атака" се полагат 43 места в ръководствата на СИК на територията на община Пазарджик. Нарушено е квотното представителство в ръководствата на СИК и на останалите партии и коалиции.
С оглед на изложеното атакуваното решение следва да бъде отменено и преписката да бъде върната на ОИК - Пазарджик, за назначаване на ръководствата на СИК при съобразяване на квотното представителство на парламентарно представените партии и коалиции и ПП „НДСВ" така, както е определено в чл. 35, ал. 4 и 5 от ИК и Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 и във връзка с чл. 35, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 205-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Пазарджик, в частта в която са назначени ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Пазарджик.
ВРЪЩА преписката на ОИК - Пазарджик, в частта относно назначаването на ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Пазарджик.
УКАЗВА на ОИК - Пазарджик, да назначи ръководствата на секционните избирателни комисии, като съобрази квотно представителство на парламентарно представените партии и партията, имаща член в Европейския парламент, като се съобрази с разпоредбите на чл. 35, ал. 4 и 5 от ИК и Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.10.2011 в 22:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол