Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1075-ПВР/МИ
София, 05.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Сливница, Софийска област, назначена с Решение № 147-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение вх. № ОИК-726 от 05.10.2011 г. на ЦИК от Цветан Райков Любенов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", с което се прави предложение за извършване на замяна в състава на ОИК - Сливница, като от състава да бъде освободен Георги Ангелов Йорданов - член на комисията, предложен от ПП „ГЕРБ", и на негово място бъде назначен за член на комисията Александър Кирилов Алексиев, предложени от ПП „ГЕРБ". Към предложението са приложени: молба от Георги Ангелов Йорданов за освобождаването му като член на ОИК - Сливница; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Александър Кирилов Алексиев.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Сливница, Софийска област, Георги Ангелов Йорданов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Сливница, Софийска област, Александър Кирилов Алексиев, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.10.2011 в 22:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол