Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1076-ПВР/МИ
София, 05.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Бургас, област Бургас, назначена с Решение № 348-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-693 от 27.09.2011 г. от ОИК - Бургас, за промени в състава на ОИК - Бургас, придружено с предложение от Димитър Стоянов Стоянов - упълномощен представител на Коалиция за България и председател на Общинския съвет на БСП - Бургас. Предлага се Силвия Петрова Тотева да бъде освободена като член на комисията и на нейно място да бъде назначена Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева. Към предложението са приложени молба от Силвия Петрова Тотева да бъде освободена като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Бургас, област Бургас, Силвия Петрова Тотева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 18 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бургас, област Бургас, Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.10.2011 в 22:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол