Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1077-ПВР/МИ
София, 05.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, назначена с Решение № 374 -ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-637/19.09.2011 г. от Пашин Милков Пашинов - представляващ „Коалиция за България", община Минерални бани, област Хасково, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, като на мястото на заместник-председателя на ОИК Емилия Йорданова Въчева да бъде преназначен Николай Недялков Христов, за член на ОИК да бъде назначена Таня Тодорова Станчева. Предложението е придружено от молба от Емилия Йорданова Въчева за освобождаването й като заместник-председател на ОИК, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Таня Тодорова Станчева.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Емилия Йорданова Въчева и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Николай Недялков Христов, ЕГН ..., досегашен член.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Таня Тодорова Станчева, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 05.10.2011 в 22:51 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол