Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1078-ПВР/МИ
София, 05.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Сливо поле, област Русе, назначена с Решение № 363-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-724/05.09.2011 г. от Дауд Мехмед Ибрям - председател на ПП „Движение за права и свободи" - област Русе, за промени в ОИК - Сливо поле, област Русе. Предлага се на мястото на члена на комисията Виктор Веселинов Василев да бъде назначен Айхан Назъмов Хюсниев. Към предложението са приложени: молба от Виктор Веселинов Василев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Айхан Назъмов Хюсниев; пълномощно на Дауд Мехмед Ибрям.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Сливо поле, област Русе, Виктор Веселинов Василев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Сливо поле, област Русе, Айхан Назъмов Хюсниев, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.10.2011 в 22:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол