Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1079-ПВР/МИ
София, 05.10.2011

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 150 от 25.09.2011 г. на ОИК – Сандански, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Сандански, област Благоевград

Постъпила е жалба с вх. № М-338 от 03.10.2011 г. на ЦИК, от Андон Ризов - председател на Общинския съвет на БСП - гр. Сандански, срещу решение № 150 от 25.09.2011 г. на ОИК - Сандански, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Сандански. В жалбата се прави оплакване, че не е спазено квотното представителство в ръководствата на секционните избирателни комисии, касаещо ПП „БСП".
Към преписката са приложени: жалбата на ПП „БСП"; решение № 150 от 25.09.2011 г. на ОИК - Сандански, с пълния състав на назначените СИК; приложения № 1а, 1б и 2а, представени от председателя на Общинския съвет.
Жалбата е постъпила в срок и разгледана по същество е основателна.
От преписката за проведените консултации при кмета на община Сандански се установява, че на БСП не са предоставени съответстващи места в ръководствата на секционните избирателни комисии. Установява се, че от квотата на БСП са назначени лица, които не са предложени от политическата партия.
При постановяване на атакуваното решение ОИК - Сандански, нарушава изискванията на чл. 35, ал. 4 и 5 от ИК и Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК. В назначените ръководства на CИК не е спазено квотното представителство на политическите сили. Оплакването в жалбата на ПП „БСП" е основателно. Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 4 от ИК и Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК на ПП „Атака" се полагат 43 места в ръководствата на СИК на територията на община Сандански. Нарушено е квотното представителство в ръководствата на СИК и на останалите партии и коалиции.
С оглед на изложеното атакуваното решение следва да бъде отменено и преписката да бъде върната на ОИК - Сандански, за назначаване на ръководствата на СИК при съобразяване на квотното представителство на парламентарно представените партии и коалиции и ПП „НДСВ" така, както е определено в чл. 35, ал. 4 и 5 от ИК и Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 и във връзка с чл. 35, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 150 от 25.09.2011 г. на ОИК - Сандански.
ВРЪЩА преписката на ОИК - Сандански, в частта относно назначаването на ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Сандански.
УКАЗВА на ОИК - Сандански, да назначи ръководствата на секционните избирателни комисии, като съобрази квотно представителство на парламентарно представените партии и партията, имаща член в Европейския парламент, като се съобрази с разпоредбите на чл. 35, ал. 4 и 5 от ИК и Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 06.10.2011 в 10:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол