Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1081-МИ
София, 06.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Димитър Йорданов Захариев – пълномощник на ПП „Ред, законност и справедливост”, срещу решениe № 132 от 28.09.2011 г. на ОИК – Разлог, област Благоевград

Постъпила е жалба с вх. № М-383 от 04.10.2011 г. на ЦИК от Димитър Йорданов Захариев - пълномощник на ПП „Ред, законност и справедливост", срещу решение № 132 от 28.09.2011 г. на ОИК - Разлог, с което е обявена за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник Мария Атанасова Елчинова в изборите на 23 октомври 2011 г.
Жалбата е подадена в срок, допустима е и като разгледана по същество се явява основателна.
Общинската избирателна комисия - Разлог, с решение № 132 от 28.09.2011 г. е обявила за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник Мария Атанасова Елчинова, издигната от ПП „Ред, законност и справедливост", като е установила, че кандидатът не отговарял на изискванията на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 1 от ДР на ИК. В решението липсват мотиви освен препратката, че кандидатът е с постоянен и настоящ адрес в гр. Разлог от 11 август 2011 г.
От представените с жалбата и решението документи Централната избирателна комисия констатира, че кандидатът за общински съветник Мария Атанасова Елчинова е била регистрирана по постоянен адрес в гр. Разлог, ул. Бела река № 40, на 30 октомври 2001 г., след което на 11 август 2011 г. със заявление е променила постоянния си адрес в гр. Разлог, ул. Св. св. Кирил и Методий № 21. Промените в настоящия адрес на кандидата са идентични. Тези обстоятелства са били известни на общинската избирателна комисия при постановяване на решението, което се оказва незаконосъобразно. Правото на лице да се кандидатира в изборите за общински съветници и кметове е уредено в разпоредбите на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК, като съответно сроковете за уседналост по смисъла на § 10 от ПЗР на ИК се прилагат към датата на избора 4 месеца. Мария Атанасова Елчинова притежава необходимите законови предпоставки да бъде издигната като кандидат за общински съветник, тъй като тя е живяла в последните 4 месеца преди изборния ден 23 октомври 2011 г. на територията на община Разлог. Смяната на нейните адреси не касае промяна на общината. Незаконосъобразното решение на ОИК - Разлог, следва да бъде отменено, като кандидатът на ПП „Ред, законност и справедливост" Мария Атанасова Елчинова остане в кандидатската листа.
На основание чл. 33, ал. 3 във връзка чл. 127, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 132 от 28.09.2011 г. на ОИК - Разлог, област Благоевград, с което е обявена за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник Мария Атанасова Елчинова в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 06.10.2011 в 21:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол